20 Ocak 2018 Cumartesi

Gastronomi Dünyası İstanbul’da Buluşuyor

Dünya markası ülkelerin temsilcileri, “Gastronomi  Zirvesi” için İstanbul’a geliyor

Gastronomi konusunda dünya markası olan ülkelerin temsilcileri 29 Mart’ta İstanbul’da GLOBAL GASTROEKONOMİ ZİRVESİ’n de bir araya gelecek.TURYİD gastronominin ekonomik önemini ve kalkınmaya katkısını ortaya koymak için uluslararası zirve düzenliyor. Günümüzde ekonomik kaynakları ve üretimleri yetersiz ülkeler bile kültüre dayalı sektörleriyle markalı küresel kentler yaratarak ve istihdam artırarak büyüyorlar. Bu yüzden tasarımdan mimariye, televizyon dizilerinden dijital oyunlara,   müzelerden festivallere, el sanatlarından mutfak ve gastronomiye uzanan sektörler artık ekonominin yaratıcı endüstrileri olarak tanımlanıyorlar.

Türkiye Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği TURYİD; gastronominin Türkiye’de de yaratıcı endüstrilerden biri olarak algılanması ve ülke ekonomisini büyüten, kaynak yaratan bir endüstri olarak kabullenilmesi için GLOBAL GASTROEKONOMİ ZİRVESİ adıyla çok önemli bir konferans düzenliyor. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde 29 Mart’ta yapılacak zirvenin açış konuşmasını UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) Genel Sekreteri Mukhisa Kituyi yapacak. Aralarında gastronominin de yer aldığı kültüre dayalı sektörler için “yaratıcı endüstriler” kavramı ilk kez UNCTAD tarafından gündeme getirilmişti. Genel sekreterin açış konuşmasında örgütün bu konudaki görüş ve yaklaşımlarını anlatması bekleniyor.

Zirvede son yıllarda dünya gastronomi haritasına yerleşen ya da yerini güçlendiren ülkeler; Peru, Danimarka, Güney Kore, İngiltere, Amerika, İspanya’nın bu başarıya ulaşırken yaşadığı süreç ve devlet politikaları, tarım, ekonomi, turizm arasındaki görünmeyen iş birliği gibi konular, gastronomi alanında ülkeleri öne taşıyan toplumsal başarı hikayeleri; bu başarılarda payı olan, ya da bu amaçla kurulmuş yapılarda yöneticilik yapan kişilerin sunumlarında yer alacak. İngiltere’de yerleşik Cultura Danışmanlık şirketince konsepti belirlenen zirvenin amacı Türkiye’de gastronomiye bakışın değişmesi ve bu kavramın ev dışı yeme içme dünyasının tarladan sofraya yarattığı istihdam, üretimin kalitesine katkısı, turizm de dahil olmak üzere gıda bağlantılı her alandaki dönüştürücü etkisiyle algılanması ve yaratıcı endüstri olarak benimsenmesi.

TURYİD, gastronomiyi ekonomik kalkınmanın en yeni kaldıracı olarak görüyor ve Türkiye’nin gündemine Gastroekonomi zirvesiyle taşıyarak büyüme politikaları arasında sayılmasını istiyor. Buna gerekçe olarak da gastronominin hem iç hem de dış turizmin katma değeri yükselerek çeşitlenmesini, ülke mutfakları ve gıda ürünlerinin katma değeri yüksek ihraç ürünlerine dönüşmesini, şehirlerin markalaşmasını ve gastrodiplomasi olanaklarını sağladığını söylüyor.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder