28 Kasım 2014 Cuma

“Hidroelektrik Sektörü Paydaşları Şeffaflık ve Katılımcılık Talep Ediyor”WWF-Türkiye ve Statkraft işbirliğiyle yapılan çalışma, hidroelektrik sektörü ile sektörün faaliyetlerinden etkilenen tarafların, HES’lerin planlama, inşaat ve işletme aşamalarındaki çevresel etkileriyleilgili düşünce, beklenti ve endişelerinitespit ederek; paydaşların çözüme yönelik önerilerini ortaya koyuyor.

Hidroelektrik, Türkiye’de yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerjideen çok tercih edilen yöntemlerin başında gelmektedir. Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Stratejisi Belgesi’nde, “2023 yılına kadar teknik ve ekonomik olarak değerlendirilebilecek hidroelektrik potansiyelinin tamamının elektrik enerjisi üretiminde kullanılması sağlanacaktır”ibaresi yer almaktadır. 2014 yılı itibarıyla, işletmeye alınmış toplam HES sayısı 461 iken  823 HES ise proje aşamasındadır.

HES yapımının son yıllarda ivme kazanması, sıcaktartışmaları da beraberinde getirmiştir. Paydaşlar arasındaki farklı söylem ve taleplereparalel olarak çeşitli fikir ayrılıkları yaşandığıgözlenmektedir. Tartışmalar genel olarak, doğal kaynakların nasıl kullanılacağı ve kimin kaynaklar üzerinde söz hakkına sahip olduğu gibi konularda yoğunlaşmaktadır. Yöre sakinleri, üzerinde yaşadığı, öteden beri kaynaklarını kullandığı vadi ve derelerde hakkı olduğunu öne sürerken; resmi makamlar da, Türkiye’nin ihtiyacını karşılamak için bu kaynakların enerji için kullanılmasının ülke yararına olduğunu vurgulamaktadır.

Kamuoyunayansıyan tartışmalara bakıldığında; sivil toplum kuruluşları, diğer sosyalyapılanmalar ve yerel topluluklardan oluşan taraflar ile devlet kurumları, hidroelektrik yatırımcıları ve onlara danışmanlık hizmeti veren şirketler arasında bir kutuplaşma olduğu görülmektedir.
İlgili taraflar arasında, HES’lerin çevresel etkileri ve bunların çözümü konusundasağlıklı bir iletişim ve diyalog ortamının kurulmadığı bu koşullarda zaman,akarsu ekosistemlerinin aleyhine işlemektedir.
WWF-Türkiye, akarsuekosistemlerinin sağlıklıişleyişini sürdürebilmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması için HES’lerin planlama, yapım ve işletme süreçlerinde “sürdürülebilir hidroelektrik” ilkelerinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğine inanmaktadır. Bu nedenle,hidroelektrik sektöründe yer alan ve sektörün faaliyetlerinden etkilenen taraflarınçözüm odaklı bir zeminde bir araya gelerek,akarsularınkorunmasına yönelik önlemleri açık bir şekilde tartışmaları ve ortak hareket etme konusunda fikir birliğine varmaları gerekmektedir. HES’lerin çevresel etkileri konusunda farklı tarafların konuyla ilgili algılarının, düşüncelerinin, çözüm önerilerinin ve birbirleriyle olan etkileşimlerinin daha iyi anlaşılmasını ve paydaşların çözüme yönelik önerilerinin ortaya konulmasını amaçlayan bu çalışma, WWF-Türkiye ve yenilenebilir enerjide Avrupa lideri Statkraft işbirliği ileyürütülmekte olan ve ülkemizdeki hidroelektrik üretiminin sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde yapılmasını teşvik etmeyi hedefleyen “Türkiye’de Sürdürülebilir Hidroelektrik Üretimine Doğru” projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.

26 Kasım 2014 Çarşamba

Oldu olacak ÇED’i toptan kaldıralım

Kısaca ÇED olarak bilinen ve giderek artan çevre sorunlarının önlenmesine yönelik bir araç olarak 1990’lı yıllarda hayatımıza giren Çevresel Etki Değerlendirmesi, gerçekleştirilmesi planlanan projelerin, olası çevresel ve sosyal etkilerinin önlenmesi için alınacak tedbirler, seçilecek yer ve teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesi ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalar bütünüdür.

İlk yayımlandığı 1993 yılından bu yana çok sayıda değişikliğe uğrayan ÇED Yönetmeliğinde bütün bu değişikliklerin tek ortak yanı, uygulamadan muaf tutulan proje ve faaliyetler listesinin uzatılmasıdır. Önceki gün Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikte artık ülkemizde ÇED sürecinden muaf tutulmayan proje ya da faaliyet neredeyse kalmamıştır:

Kentsel dönüşüm alanları
50 bin metrekarenin altındaki alışveriş merkezleri
100 odanın altındaki turizm tesisleri ve oteller
500 konutun altındaki toplu konut projeleri
Yıllık üretimi 30 bin tonun altındaki balık çiftlikleri
Golf tesisleri
Toplam ısıl gücü 300 megavattan az olan termik güç santralleri ile diğer yakma sistemleri
Pist uzunluğu 2 bin 100 metrenin altındaki havaalanları
Kapasitesi günlük 1 tonun altındaki tıbbi atık yakma tesisleri
Yıllık 10 milyon metreküpün altında yeraltı suyu çıkarma tesisleri
Akarsu havzalarında yılda 100 milyon metreküpün altındaki su aktarma projeleri
10 milyon metreküpün altındaki baraj ve göletler
10 Megavatlık hidroelektrik santralları
Yıllık 1000 tonun altında üretim yapılan kültür balıkçılığı tesisleri
100 kilometre altı demiryolu projeleri
Yeraltından geçen demiryolları, metrolar
Beyaz eşya boyama projeleri
3 milyon metreküp altındaki dip taraması ve denizden, göllerden ve nehirlerin dibinden malzeme çıkarılması
300 bin tonun altında seramik üreten tesisler
10 bin metrekarenin altındaki deniz doldurma projeleri
Tuz çıkarılması
Orman ürünleri ve selüloz tesisleri
Sanayi ve enerji tesislerinin sökümü
300 bin tona kadar seramik üreten tesisler

Avrupa Birliği’nde bu yönetmeliğin 1985 yılında yayımlandığını ve sadece 3 kez değişikliğe uğradığını hatırlatan WWF-Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak, bu tür girişimlerle yasal düzenlemelerin içinin boşaltılmasının, çevresel düzenlemelerin gerisinde yatan nedenlerle bağdaşmadığını söyledi. Baştak, “ÇED süreci, ekonomik yatırımları ve bunların olası etkilerini doğal ve sosyal çevre uyumlu hale getirmeyi ve yatırımların çevresel/sosyal kalitesini yükseltmeyi amaçlar. Oysa bu tür değişikliklerle yapılan tam tersine, çevrenin, ne yazık ki, yatırımlar karşısında bir engel olarak kabul edilmesi ve bu engellerin bir bir temizlenmesinden başka bir şey değildir. Aralarında 3. Köprü, 3. Havaalanı ve otoyolları gibi devasa projelerin de bulunduğu bu uzun liste de ÇED uygulaması dışında kalacaksa hangi faaliyetler için ÇED uygulanacaktır?” dedi.

Metro Properties CEO’su Jean – Cristophe Bretxa İstanbul’da !


Metro Properties CEO’su  Jean – Cristophe Bretxa; 26 Kasım’da yapılacak “Happy Hour“ Etkinliğine katılmak için özel olarak İstanbul’da !Perakende Günleri kapsamında Metro Properties Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen Happy Hour Etkinliği’nde 26.11.2014 Çarşamba günü saat 16.30  -17.30 arasında Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde Metro Properties CEO’su Jean – Cristophe Bretxa sektör temsilcileri ve değerli basın mensuplarıyla buluşmaktan mutluluk duyacaktır

Tatil Sepeti 250 bine yakın kişiyi erken rezervasyonla tatile çıkaracak


Hem kış hem yaz tatilleri için erken rezervasyon kampanyasına yoğun talep var. Erken rezervasyon kampanyası bu sezon hem kış hem yaz tatilleri için cazip avantajlar sunuyor. Tatil Sepeti Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal, kampanyanın ilk döneminin sonunda 30 bin, kampanya bitiminde ise toplam 250 bine yakın tatilcinin, Tatil Sepeti’nin erken rezervasyon fırsatlarından yararlanacağını düşündüklerini söyledi. Yüzde 50’ye varan indirimlerin yapıldığını vurgulayan Karayal, ilk taleplere bakıldığında, yaz otellerinde sırasıyla Kemer, Side ve Bodrum’a, kayak otellerinde ise Uludağ, Palandöken ve Kartalkaya’ya yoğun ilgi olduğunu belirtti.

Tatilcilere büyük avantajlar sağlayan erken rezervasyon dönemi başladı. Yüzde 50’ye varan indirimlerin yapıldığı bu dönemde hem kış hem yaz tatilcilerini cazip fırsatlar bekliyor. Tatil Sepeti, kampanyanın, aralık ayında bitecek ilk döneminin sonunda 30 bin, tüm kampanya dönemi sonunda ise 250 bine yakın tatilcinin Tatil Sepeti’nden erken rezervasyon yaptıracağını öngörüyor. Tatil Sepeti Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal, ilk taleplere bakıldığında yaz otellerinde sırasıyla Kemer, Side ve Bodrum’a, kayak otellerinde ise Uludağ, Palandöken ve Kartalkaya’ya yoğun talep olduğunu söyledi.

2 kişilik bir aile 1 haftalık tatilde erken rezervasyonla 2 bin TL tasarruf sağlayabiliyor
Kaan Karayal, erken rezervasyon kampanyası ile ilgili olarak şunları söyledi: “2015 yazı için yaptığımız erken rezervasyon kampanyasında 7 dönem olmasını planlıyoruz. Kemer, Alanya ve Side bölgelerine olan talebin geçmiş yıllarla kıyaslandığında artacağını düşünüyoruz. Fiyatlara bakıldığında ise erken rezervasyonla tatil satın alan bir misafirin ortalama 300 TL yerine 160 TL ödeyeceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla iki kişilik bir ailenin ortalama olarak 1 haftalık tatilde 2 bin TL civarında tasarruf sağlayacağını söylemek mümkün. Fiyatlar otele, bölgeye, konaklama tipi ve tarihi gibi pek çok kritere göre değişkenlik gösterebiliyor. Kişi başı 60-70 TL gibi ücretlerle her şey dahil tatil yapmak mümkün.”

Delüks otellerde tatil yapmak isteyenler için de cazip fırsatlar var
Kaan Karayal, erken rezervasyon kampanyasının delüks otellerde tatil yapmak isteyenlere de önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayarak; “Geçtiğimiz sene pek çok misafirimiz, sezonda gecelik kişi başı konaklama fiyatı 350-450 TL civarında olan delüks otellerde, erken rezervasyon kampanyası sayesinde, 200-250 TL civarında gecelik kişi başı konaklama fiyatlarıyla tatil yaptılar. Erken rezervasyon sadece ucuz tatil yapmak değil, aynı zamanda çok daha kaliteli bir tatili ortalama fiyatlarla satın alma imkanı da sağlıyor. Erken rezervasyon kampanyasından yararlanıp villa tipinde oda alan misafirlerimiz de bulunuyor. Bu şekilde kalabalık aileler fiyat avantajı da sağlıyorlar” dedi.

Tatil Sepeti’nden erken rezervasyon kampanyasıyla tatil satın alan tatilciler, ortalama 15 TL ekstra ücret ödeyerek, rezervasyonlarının başlangıcına 72 saat kalana kadar, hiçbir sebep göstermeksizin rezervasyonlarını iptal edebiliyorlar.

GERMANWINGS BOOKING.COM İŞBİRLİĞİAvrupa’nın lider düşük tarifeli havayolu şirketi Germanwings, dünyanın önde gelen rezervasyon portalı Booking.com ile 3 yıllık işbirliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşma sayesinde yolcular Germanwings web sitesi üzerinden Booking.com aracılığıyla tüm dünyada gitmek istedikleri 200’den fazla ülkede 540,000 konaklama yeri için en uygun fiyatlarla rezervasyon yapabilecekler. Yolcular ihtiyaçlarına göre otel, apartman dairesi, oda-kahvaltı, villa gibi birçok konaklama türünü seçebilecekler.

En iyi fiyat garantisi sunan Booking.com günümüzde 40 milyondan fazla konuk yorumu ile dünyanın önde gelen online otel rezervasyon portalı olarak hizmet vermektedir. Booking.com aracılığı ile bilgisayar, tablet ve cep telefonlarından da rahatlıkla rezervasyon yapılabilmektedir. Tatil ve iş amacıyla seyahat eden Germanwings yolcuları bu anlaşma sayesinde dünyanın her yerinden ihtiyaçlarına göre en uygun fiyatlı konaklama yerlerini seçebilecekler. Ayrıca Boomerang Club üyesi olan Germanwings yolcuları booking.com üzerinden yapacakları rezervazyonlardan mil dekazanabilecekler.

Mahallenin Kasabı Göktürk’te!


Eski mahalle kasaplarının nostaljisini modern şehir hayatına taşıyan Mahallenin Kasabı, sağlıklı ve lezzetli ete ulaşmak isteyenler için Göktürk’te de yeni bir şube açtı.Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek eski mahalle kasaplarının nostaljisini modern şehir hayatına taşıyan Mahallenin Kasabı yeni şubesini Göktürk’te açtı.


Dudullu Şerifali’de ilk şubesi açılan ve sağlıklı aynı zamanda lezzetli et tüketmek isteyenlerin gözde adresleri arasına giren Mahallenin Kasabı, Göktürk’teki şubesinde de bu misyonunu sürdürüyor..!Barın Çiftliği’nde doğal yemlerle hijyenik bir ortamda yetişen hayvanların lezzetli etlerinin satışa sunulduğu ‘Mahallenin Kasabı’nın kurucusu Hakan Yangın, gördükleri ilgiden çok memnun kaldıklarını belirterek yakın zamanda yeni şubeler açacaklarını da ifade etti.

ORTADOĞU’NUN PARİS’İ BEYRUT’U FEST TRAVEL İLE KEŞFEDİN!


Beyrut’a Ortadoğu'nun Paris'i denilir, İstanbul'a uçakla 1,5 saatten az, karayoluyla 18 saat uzaklıktaki Lübnan’ın başkenti olan şehir oldukça özel bir tarihe sahiptir.Uzun yıllar Ortadoğu'nun ekonomik, fikrî ve kültürel merkezi olan Beyrut, 1970'lerden sonra başlayan toplumsal ve siyasal karışıklıklar yüzünden yıpranmış olsa da, derin kültürel ve tarihi geçmişi kenti eski canlı yıllarına taşıyor!Beyrut’un fiziksel özelliklerine baktığımızda, Beyrut'ta tipik bir Akdeniz iklimi görülür. Nüfusu 1,5 milyonun üzerinde olan Beyrut, deniz etkisinden biraz korunan bir körfezin kıyısındadır.

Sosyal özelliklerine baktığımızda, çok kültürlülüğün ve inançlılığın yaşandığı şehirdir Beyrut! Tüm Arap Dünyasının eğlence ve kültür merkezi, küllerinden yeniden doğmakta olan Orta Doğu’nun en güzel şehirlerinden birisi olan Beyrut’a dolu dolu bir kültürel yolculuk, geçmişin şimdiye açılan kapılarını deneyimlemek demek.UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki 2 yer: Neolitik çağa uzanan Biblos ve Baalbeck Antik Şehri, Osmanlı ve Haçlı izleri, Akdeniz’de Roma Dünyası’nın en güzel mabetlerini barındıran Baalbek; Dürzi cemaat için çok önemli bir yer olan Beyit ed Dine, Beyrut gezisini özel yapan mekanlar arasındalar…

Geçmişin sesine kulak vermek isteyenler, Beyrut Gezisi’ni kaçırmamalı!
FEST Travel Beyrut Kültür Gezisi 23-26 Nisan 2015

İRANLI EFSANE MÜZİSYEN MOHSEN NAMJOO AVEA İLE TÜRKİYE'YE GELİYOR


İranlı efsane müzisyen Mohsen Namjoo Avea ile Türkiye’ye geliyor.Türkiye’de ‘Ey Saraben’ şarkısıyla tanınan ve yıllardır Türkiye’de performans vereceği gün dört gözle beklenen İranlı efsane müzisyen Mohsen Namjoo 6. Avea Sıra Dışı Müzik Konserleri kapsamında Türkiye'ye geliyor. Sanatçı, 30 Ocak 2015’te İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Salonu’nda sevenleriyle buluşacak.
“Dünya Müziği’nin tadı Avea’da” diyerek, dünya müziğinin sıra dışı isimlerini müzikseverlerle buluşturan Avea, ülkemizde değişik kesimlerden çok geniş bir dinleyici kitlesine sahip İranlı efsane müzisyen Mohsen Namjoo’yu bu yıl 6.’sı düzenlenecek “6. Avea Sıra Dışı Müzik Konserleri” kapsamında Türkiye’de ağırlıyor.

New York Times tarafından “İran’ın Bob Dylan’ı” olarak gösterilen ve Türkiye’de ‘Ey Saraben’ şarkısıyla tanınan Mohsen Namjoo, 30 Ocak 2015 Cuma akşamı, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Salonu’nda “6. Avea Sıra Dışı Müzik Konserleri”’nin ilk sanatçısı olarak müzikseverlerle buluşacak.
ABD’nin California eyaletinde yaşayan İranlı sanatçı, söz yazarı, şarkıcı, müzik eğitmeni ve setar çalgıcısı Mohsen Namjoo, 1976 yılında Torbat-e Jam'da doğdu. 12 yaşındayken Nasrollah Nasehpoor ile başladığı müzik eğitimine 18 yaşına kadar devam eden Namjoo, 1994 yılında ise Tahran Üniversitesi’nin Tiyatro ve Müzik Fakültesi’nde Alireza Mashayekhi ve Azin Movahed gibi ustalardan eğitim aldı, Haj Ghorbane Soleimani’den İran Folk Müziği’ni öğrendi.

Namjoo, film ve belgeseller için yaptığı müziklerle de adından söz ettiriyor
Tahran’da kaydedilen Namjoo’nun ilk albümü Toranj ise Eylül 2007’de İran’da yayınlandı. Film ve belgeseller için de besteler yapan Namjoo, Amir Hamz ve Mark Lazarz tarafından yönetilen ve uluslararası festivallerde gösterilen Sounds of Silence belgeselinin müziklerini hazırladı. Ayrıca yönetmen Saman Salur’un “Few Kilograms of Dates for the Funeral” filminde de boy gösteren Namjoo'nun İran dışındaki ilk performansı Ocak 2006’daki; “Tehran Hotspot of the International Rotterdam Festival” bünyesindeki solo performansı oldu.

2009 yılında İtalya’da piyasaya çıkan “Oy” albümü ile Avrupa müzik sahnesinde de önemli bir yer edinen sanatçı, 2010 yılında Payam Entertainment ile ortak projesi olan “Namjoo in A Minor” ile yeni bir topluluk eşliğinde kendine ait şarkıları tekrar yorumladı. Bu proje ile Los Angeles’ta Walt Disney Concert Hall ve Toronto’da Sony Center’da sahne aldı. 2011 yılında raflarda yerini alan “Useless Kisses” ve 2012 yılında, Stanford Üniversitesi performansının canlı kaydını içeren “Alaki” albümleri Payam Entertainment tarafından yayınlanan Namjoo'nun son albümü “Trust the Tangerine Peel” ise bu yıl yayınlandı.6. Avea Sıra Dışı Müzik Konserleri 2015'te de sürpriz isimleri müzikseverlerle buluşturmaya devam edecek.

Konser biletleri Biletix gişeleri ve www.biletix.com’da satışa çıktı.


Küçük Oteller Derneği’nin ‘Misafirim Olur Musun?’ projesine yoğun ilgiKüçük Oteller Derneği’nin ‘Misafirim Olur Musun?’ projesi, yoğun ilgi görüyor.Dernek üyesi küçük oteller; işlerin yoğun olmadığı ölü sezonlarda, otel sahipleri, müdürleri ve personelleri ile beraber birbirleriniağırlıyor. Böylelikle proje kapsamında Türkiye’nin farklı bölgelerindeki otelciler birbirlerini tanıma ve o bölgedeki turizm dokusu hakkında bilgi sahibi olma fırsatı yakalıyor. Ülke genelinde meslektaş edinerek, karşılıklı fikir alışverişinde bulunan otelciler ve sektör çalışanları, bu deneyim sayesinde kuvvetli bağların ve yeni sinerjilerin oluşmasına öncülük ediyor.

Birlikte çalışma kültürünün temeli atılıyor
Ülkemizin 34 farklı destinasyonunda 300’e yakın üyelerinin bulunduğunu kaydeden Küçük Oteller Derneği Genel Sekreteri Adnan Mordeniz, hayata geçirdikleri ‘Misafirim Olur Musun?’ projesiyle, tesislerin birbirini ağırlamaya başladığını belirtti.Türkiye’deki küçük otellerin çok büyük bir aile olduğunu belirten Adnan Mordeniz, şunları kaydetti: “Bu proje sayesinde, küçük oteller ailemizin değerli üyeleri birbiriyle kaynaşıyor, dostluklar kuruyor ve fikir alışverişinde bulunuyorlar. Birlikte çalışma kültürünü oluşturmayı ve geliştirmeyi amaçladığımız proje; tüm bölgelerde oldukça güzel işbirlikleri, bilgi paylaşımları ve kazanımlar ile sonuçlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul ile Alaçatı arasında otelciler olarak birbirimizin misafiri olduk. Yine bir önceki ay, proje Eskişehir ve Kapadokya gibi bölgelerde de gerçekleşti. Tüm Türkiye’de üyelerimiz birbirlerini keyifle ağırlamaya devam ediyor.”

Mutfak Sanatları Akademisi, İstanbul Kore Cumhuriyeti Başkonsolosluğu ile beraber 28 Kasım ‘da bu ylın en özel yarışmalarından birine ev sahipliği yapıyor!


Kore ürünleri temalı yemek yapma yarışması, 28 Kasım ‘da Mutfak Sanatları Akademisinde gerçekleştirilecektir. Ev sahipliğini Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğunun yaptığı bu organizasyonda, profesyonel ve amatör olarak iki gruba ayrılan katılımcılar, Kore ürünleri kullanarak yapacakları birbirinden lezzetli yemeklerle yarışacaklar. Dereceye girenlere çeşitli ödüllerin verileceği bu yarışmada, ünlü Koreli şef Soo Jin Kim’de jüri üyesi olarak görev alacaktır.
Kore Yiyecek ve Kültür Akademisi Başkanı Soo Jin Kim Kore radyo ve televizyonlarındaki yemek programlarına bir çok defa katılmış, Kore Mutfağı üzerine 10 kitap yayınlamış, 20 film ve diziye de yiyecek direktörlüğü yapmıştır.  Kore mutfağının otantik lezzetlerinin deneyimleneceği bu organizasyonda, yarışmacılara başarılar diliyoruz!!

27 Kasım’da Kore Cumhuriyeti Başkonsolosluğu ünlü şef Soo Jin Kim’ i ağarlıyor!Kore Food & Culture akademisi Başkanı ünlü şef Soo Jin Kim, Kore Mutfağını tanıtıyor! Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğunun davetlisi olarak Türkiye’e gelen Soo Jin Kim 27 Kasım’da Marti Hotel İstanbul’da gıda ve yemek sektörünün önde gelen isimlerine Kore Mutfağının eşsiz lezzetlerini tadtıracak. Kore mutfağı, günlük Kore yemekleri ve Kimchi üzerine yayımlanmış 10’dan fazla kitabı olan Soo Jin Kim, Kore Tarım Bakanlığına profesyonel danışmanlık vermekle beraber, çeşitli üniversitelerde Kore Mutfağı Sunumu Profesörü olarak eğitim vermektedir. Soo Jin KİM, Kore'nin meşhur "Le Grand Chef-Sik gaek" ve "The King and the Clown-Kral ve soytarı" olmak üzere 20 üzerinde film ve diziye yiyecek yönetmenliği yapmış bu alandaki ilk yiyecek direktörüdür.
Kore Mutfağını Dünyaya tanıtmaya kendini adamış Soo Jin Kim’in eşsiz lezzetlerini tatmak için sabırsızlanıyoruz.

Ziraat Bankası turizm sektörünü destekliyor


Yeni sezona hazırlanan turizmciye yatırım ve yenileme çalışmaları için kredi müjdesi geldi.Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Yönetim Kurulu Üyeleri, Burhan Sili başkanlığında toplandı. Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıya Ziraat Bankası Alanya Şubesi Müdürü Abdullah Torun ve Girişimci Müşteri İlişkileri Yetkilisi Yasemin Zorlu da katılarak kredi ürünlerinin yanı sıra turizm sektörü için hazırlanan özel bankacılık ürünleri hakkında bilgiler verdi.


“7 YIL VADELİ YATIRIM KREDİSİ VAR”
Turizm ve turizmle işbirliği içinde çalışan sektörlere yönelik hazırlanan “Turizm Destek Paketi”nin önemini vurgulayan Torun, 2015 sezonuna hazırlanan sektörün yenileme ve yatırım konularında ihtiyacı olan kredi ürünlerinden bahsederek, “Sektörün yatırım kredileri desteklenirken, kısa, orta ve uzun vadeli işletme finansmanı kredisi de sağlıyoruz. Yatırım kredileri, ‘Yeni yatırım’ ve ‘Yenileme kredileri’ olmak üzere sektörün ihtiyaçları doğrultusunda hazırlandı. Esnek vade, ödemesiz dönem ve uygun faiz seçeneklerini içeren Turizm Destek Paketi tüm sektör için önemli bir fırsat. Ziyaretimizde, turizmcilerimize ‘Sezon ödemeli İşletme Finansmanı Kredisi’, ‘Yeni yatırımları ve yenilenen tesisleri finanse eden azami iki yıl ödemesiz 7 yıl vadeli yatırım kredileri’, ‘Esnek vade’, ‘Ödemesiz dönem’, başlıkları altında bilgilendirmede bulunduk” dedi.

“SEKTÖRDE KARŞILIĞINI BULACAKTIR”
Bankalardan, turizm sivil toplum kuruluşlarına özel avantajlar sunmaları konusunda taleplerdebulunduklarını söyleyen Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD Başkanı Sili ise, “Önümüzdeki sezon için turizmcilerimiz yatırım ve yenileme çalışmalarına hazırlanıyor. Bu anlamda bankalarımızın oluşturacağı fırsatlar turizm kalitesini yükseltme anlamında çok önemli bir yere sahip. Ziraat Bankası’nın sunduğu avantajlar turizm sektöründe karşılığını mutlaka bulacaktır” ifadelerini kullandı.

Gaziantep’te 117 odalı Hamptonby Hilton, oteli açıldı

Türkiye’deki sayıları giderek artan Hilton Worldwide otellerine bir yenisi eklendi: Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden Gaziantep’te açılan Hamptonby Hilton Gaziantep.Hilton Worldwide’ın,orta fiyat segmentindeki1900’den fazla otelinden oluşan küresel markası Hamptonby Hilton, bugün en yeni oteli, 117 odalı Hamptonby Hilton Gaziantep’i açılışını duyurdu. Gaziantep’in iş merkezinde yer alan otel, sahibi MB Holding adına Hilton Worldwide tarafından yönetilecek.


Hilton Worldwide Odaklanmış Hizmet ve Hampton Markası Yönetimi Başkanı PhilCordell şöyle konuştu: “Markamız için gelişen bir pazar olan Türkiye, ilk Hamptonby Hilton oteliyle 2011’detanıştı. O günden bu yana Ordu, Bursa, Samsun ve son olarak da İstanbul’datoplam dört otel daha açtık. Markamızın yarattığı memnuniyet nedeniyle giderek artan talebi karşılayabilmek için önümüzdeki yıllarda yedi Hamptonby Hilton oteli daha açmayı planlıyoruz.”


İş nedeniyle seyahat edenler için konumu son derece elverişli olan Hamptonby Hilton Gaziantep,toplu taşıma araçlarına ve ana arterlere yakın olduğu gibi, havaalanına da rahat ulaşımimkanısunuyor. Buna karışlık turist olarak şehre gelenler de Gaziantep’in muhteşem hayvanat bahçesini ziyaret edebilir ya da dünyanın en büyük mozaik müzesi olan Zeugma Mozaik Müzesi’ni keşfedebilirler. Konuklar ayrıca yerel mutfağın tadını çıkarabilir, yöreye özge el işlerini satın alabilecekleriantik Zeugma kenti caddelerinde ve 18. yüzyıldan kalma meşhur Zincirli Bedesten’i gezebilir. 

Hamptonby Hilton Gaziantep Genel Müdürü Önder Kolay açılışta şunları kaydetti: ‘’Konuklarımız, şehrin iş merkezinin kalbinde, hükümet binalarına ve önemli şirket ofislerine komşu olmanın ayrıcalığını yaşayacak. Bu arada Gaziantep’in tarihi İpek Yolu üzerinde yer aldığını ve iyi korunmuş birçok esere, yüzyıllar boyunca şehri yönetmiş medeniyetlerden kalan mimari ve kültürel zenginliklere ev sahipliği yaptığını hatırlatmakta da fayda var. Otel, hem iş hem de tatil amacıyla Gaziantep’e gelenler için ideal bir konumda.” Hamptonby Hilton,konuklarına konforlu ve keyifli bir konaklama deneyimi sunuyor. Konuklar, otelin TheHub olarak anılan lobisinde, gece ve gündüz istedikleri saatte kahvelerini yudumlayabilir ya da hafif bir şeyleratıştırıp içebilirler. Ferah ve şık odaların pençelerinden şehrin manzarasını seyredebilir, ücretsiz Wi-Fi’dan yararlanabilir ve markanın imzası niteliğindeki tertemiz Hampton yatağı®’nın tadını çıkarabilirler. Otelde ayrıca kapalı yüzme havuz ve 24 saat açık spor salonu bulunuyor. Ayrıca konukların çeşitli aperatifler, ufak tefek eşyalar veya aksesuarlar alabilecekleri bir mağazada 24 saat hizmet veriyor. Otel, küçük çaplı iş toplantıları içinde 20 kişi kapasiteli modern bir toplantı odasına da sahip.
Hamptonby Hilton Gaziantep, İncilipinar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı27090 Gaziantep, Türkiye adresindedir. Daha fazla bilgi ya da rezervasyon için lütfen Hamptonby Hilton Gaziantep adresini ziyaret edin veya +90 342 2119000 numaralı telefonu arayın.

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren yerel olarak şiddetli yağışlar bekleniyor . Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu,


Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, Güneydоğu Anadolu'nun doğusu ile Manisa, Denizli, Sinop, Samsun, Ordu, Düzcе, Zоnguldak, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak ve Şаnlıurfа çеvrеlеrinin yağışlı geçeceği tаhmin ediliyоr .


Yаğışlаrın akşam saatlerinden itibaren İstаnbul ve Kırklarеli'nin kıyı kesimleri ile Balıkesir'in kuzey çevrelerinde kuvvetli olmak üzеrе genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Göller Yörеsi, Kırklareli, Bilecik, Bаlıkesir, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor


Bu illerde kar, İstanbul’da sağanak alarmı
İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren yerel olarak şiddetli yağışlar bekleniyor . Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, Güneydоğu Anadolu'nun doğusu ile Manisa, Denizli, Sinop, Samsun, Ordu, Düzcе, Zоnguldak, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak ve Şаnlıurfа çеvrеlеrinin yağışlı geçeceği tаhmin ediliyоr .


Yаğışlаrın akşam saatlerinden itibaren İstаnbul ve Kırklarеli'nin kıyı kesimleri ile Balıkesir'in kuzey çevrelerinde kuvvetli olmak üzеrе genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Göller Yörеsi, Kırklareli, Bilecik, Bаlıkesir, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor .

BARİLLA ULUSLAR ARASI RESORT TURİZM KONGRESİ’NDE

İTALYAN ŞEFLERLE ŞOV YAPACAK
Dünyanın önde gelenİtalyan gıdaşirketi Barilla, 27-28 Kasım 2014 tarihlerinde turizm sektörünün profesyonelleri ile buluşacak. Turizm sektörünün yatırımcı ve yöneticileri başta olmak üzere seyahat endüstrisine kadar yüzlerce profesyonelin sektörü geleceğini masaya yatıracağı Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde Barilla yeni projelerini tanıtıp, İtalyan şefleriyle şov yapacak


Barilla, 27-28 Kasım tarihlerinde turizm sektörünün duayenlerini dördüncü kez bir araya getirecek Antalya Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde yeni projeleriyle yer alacak. Başta istihdam ve yatırım olmak üzere cari açığın kapatılması, döviz dengesinin kurulması, bölgelerarası denge, sosyal değişim gibi ekonominin can damarı olan konuların masaya yatırılacağı kongreye Barilla, İtalyan mutfağının lezzetleriyle katılacak.Turizm yatırımcıları ve yöneticilerine geleceği görme vizyon oluşturma noktasında önemli bir rol oynayan kongrenin sponsorları arasında yer alan dünyanın lider makarna üreticisi Barilla, fuaye alanında açacağı BarillaInfoDesk ile kongre katılımcılarına turizm sektöründe hayata geçirmiş olduğu yeni projelerini tanıtacak. Bu yıl 1.000 kişinin katılması beklenen etkinliğin ilk gününde açık büfe alanında Barilla Makarna Corner kuracak.

Ünlü İtalyan şef FabioFoltran önderliğinde İtalyan’nın uzman şeflerinin yer alacağı etkinlikte, İtalyan mutfağının en lezzetli makarna çeşitleri şovlar eşliğinde kongrenin konuklarına ikram edilecek. Servis edilecek tüm makarnalar İtalya’nın alanında uzman şefleri ile birlikte profesyonel mutfaklar için özel olarak geliştirilen ‘’SelezioneOroChef’ ürünleri ile hazırlanacak.TÜRKİYE OTELCİLİK ZİRVESİ


Otelcilik ve ağırlama sektörü, TUROB tarafından, 27-28 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan Türkiye Otelcilik Zirvesi’nde bir araya gelecek. Turizmciler Kasım ayı sonunda düzenlenecek olan, dev zirvede bir araya geliyor. Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği’nin (TUROB) girişimiyle organize edilen ‘Türkiye Otelcilik Zirvesi’, 27-28 Kasım 2014 tarihlerinde Hilton İstanbul Bosphorus’ta gerçekleştirilecek. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Türkiye Otelcilik Zirvesi’ne Türkiye'nin dört bir yanından katılım sağlanırken, zirve; sektör profesyonelleri, şirket yönetim kurulu üyeleri, CEO ve yöneticilerin bir araya geldiği ve yeni işbirliği fırsatlarının değerlendirildiği bir platform olacak.

SON TRENDLER KONUŞULACAK
Zirvenin konuşmacıları arasında ise önemli isimler yer alıyor. Almanya Otelcileri Birliği CEO'su Markus Luthe, online pazarlamada dijital rekabetin püf noktalarına değinirken, katılımcılara yeni tüyolar verecek. Bu bölümü, uluslaraarası analiz şirketi STR Globalin İş Geliştirme Direktörü Thomas Emanuel, rekabet koşullarının yönetimi ve performans analizinin işletmeye faydalarını değerlendireceği bölüm destekleyecek.

KOTİL DE KATILIYOR
Son dönemde büyük atılımıyla dikkat çeken Türk Hava Yolları’nın (THY) Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil de havacılık sektörüne yönelik global ve Türkiye düzeyinde geleceği ve son gelişmeleri aktaracak. Global Ekonomi ve Türkiye Ekonomisinin bugünü ve geleceği ise alanının lideri Deloitte tarafından Prof. Dr. Ümit Özlale'nin katkılarıyla tartışılacak. Tüm dünyanın önceliği olan sürdürülebilirlik ise ECOLAB Global Sürdürülebilirlik Lideri Doç. Dr. Rajan tarafından farklı bakış açıları ile değerlendirilecek.

RESTORANCILAR FİYATLARI TARTIŞACAK
Zirve turizmin en önemli ayaklarından gastronomi konusunda da ilginç tartışmalara sahne olacak. İşin uzmanlarının yer alacağı zirvede yiyecek-içecek sektörünün rol modelleri Kaya Demirer, Mehmet Gürs, Barış Tansever, Rıza Büyükuğur, Ergün Yücebıyık gibi isimler, ülkemizde sektörün zayıf ve güçlü yanlarını, başarıya giden süreci paylaşacak.

İŞ FIRSATLARI YARATILACAK
Zirveyle ilgili bir değerlendirmede bulunan TUROB Başkanı Timur Bayındır, etkinliğin gerçek anlamda sektöre var olandan öte, geleceğe ilişkin öngörü sağlayabilmek ve yol gösterici olmayı hedefleyen, yeni şeyler duymak isteyen tüm profesyonellere kapılarını açtığını ifade etti. Bayındır, katılımcıların zirve ile önemli ipuçları yakalayacağını ve planlamalarına değer katacağını belirtti. Bayındır, şunları söyledi:  “Günümüz koşullarında tüm taraflar karlılık ve verimlilik için kendi kriterlerini oluşturuyorlar. İş ortaklığı ise doğru diyalog ve güven üzerine kurulursa uzun vadeli ve başarılı oluyor. Günümüzün hızlı iş yaşamında, bu ilkeyi uygulamak giderek zorlaşıyor. İşte tam bu noktada, zirvenin önemli amaçlarından biri de bu network  platformunu sağlayarak, yeni vizyonlar ve iş fırsatları yaratmaktır.”

AÇILIŞ
TARİH: 27 KASIM 2014, Perşembe (Yarın)
SAAT: 13.00
YER: Hilton İstanbul Bosphorus
Not: Zirvenin programı ektedir.


TÜRKİYE OTELCİLİK ZİRVESİ
27 Kasım 2014 / Perşembe
12:45 Kayıt & Kahve
13:15 - 13:30 Açılıs Konusmaları
Timur Bayındır
Protokol
I. OTURUM : TURYID
13:30 - 15:15 Gastronomi'nin Turizmdeki Yeri
Kaya Demirer / Turyid Baskanı
Istanbul'da Restoranların Fiyat Politikaları
Rıza Büyükugur / Istanbul Doors Grubu
Barıs Tansever / Sunset Grill &Bar
Otellerin Içerisindeki Restaurantlar Nasıl Basarılı Olur?
Kaya Demirer / Turyid Baskanı
Mehmet Gürs / Sef
Ergün Yücebıyık / Dragon Restaurant
15:15 - 15:30 Kahve Molası
II. OTURUM : DELOITTE
15:30 - 16:30 Türkiye Ekonomisi ve Global Gelismelerin Ekonomik Etkisi
Prof. Dr. Ümit Özlale / Özyegin Üniversitesi
16:30 - 17:15 Sektöre Özgü Risklerin Farkında Mısınız?
Moderatör: Ahmet Cangöz, Ortak, Deloitte
Tufan Teksoy / Ortak, Deloitte
Evren Sezer / Ortak Deloitte
Ali Yılmaz Kumcu / Direktör Deloitte
28 Kasım 2014 / Cuma
09:30 Kayıt & Kahve
III. OTURUM : HOTREC
10:00 - 11:15 Online Pazarda Dijital Rekabet
Markus Luthe / CEO, IHA Almanya Otelciler Birligi
IV. OTURUM : ECOLAB
11:15 - 12:00 Saglıklı Çevreler Yaratmak ve Sürdürülebilir Turizm
Doç. Dr. Raj V. Rajan / ECOLAB Global Sürdürülebilirlik Lideri
12:00 - 13:00 Ögle Yemegi
V. OTURUM : STR GLOBAL
13:00 - 14:00 Performans ve Rekabet Yönetiminin Faydaları ve
Türkiye Otellerinin Performansına Bakıs
Thomas Emanuel / STR GLOBAL Is Gelistirme Direktörü
14:00 - 14:15 Kahve Molası
VI. OTURUM
14:15 - 15:00 THY'nin ve Dünya Havacılıgının Gelecegi
Doç. Dr. Temel Kotil / THY Genel Müdürü
VII. OTURUM
15:00 - 16:00 Kongre Turizminde Türkiye ve Dünyanın Gelecegi
Özgül Özkan Yavuz / ICVB Genel Müdürü
16:00 - 17:00 KAPANIS DEGERLENDIRMESI


2015 YAZINDA DELTA HAVA YOLLARI NEW YORK KAPASİTESİNİ ARTTIRIYOR


2015 yazında Delta İstanbul - New York kapasitesini artırıyor. Amerikalı havayolu 2014 yılına oranla günlük non-stop uçuşları ile daha fazla koltuk sunuyor. Delta Hava Yolları (NYSE: DAL) 2015 yaz sezonunda İstanbul Atatürk HavalimanıNew York John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı arası uçuşlarında yolcu kapasitesini artırıyor.

Delta 17 Haziran 2015 itibari ile günlük uçuşlarına yüzde 30 kapasite artırımı yaparak 292 koltuklu Airbus A330-300 tipi yolcu uçakları ile basliyor. Yolcular New York’tan Orlando, Los Angeles, San Francisco ve Seattle’a dahil olmak üzere Amerika’da istedikleri noktaya uygun bağlantı yapma imkanına da sahip olacaklar.

Delta Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Perry Cantarutti: “Türk Hükümetinin açıkladığı son rakamlara göre turizm gelirleri Eylül sonu itibari ile son üç ayda yüzde 11 artarak toplamda 12 milyar dolara ulaştı. Delta yerel ekonomiyi destelemekten gurur duyuyor ve önümüzdeki sene kapasitemizi artırarak Amerika ile Türkiye arasında daha fazla trafik oluşturacak ve turizme daha büyük katkıda bulunacağız” dedi.

Delta’nınİstanbul - New York-JFK tarifesi aşağıdaki şekilde olacak:
Uçuş numarası Kalkış Varış
DL273 İstanbul’dan 12:15 p.m. New York-JFK’ye 16:13
DL272 New York-JFK’den 16:59 İstanbul’aertesi sabah 10:15 a.m.

Delta İstanbul uçuşlarında 1x2x1 konfigürasyonuna sahip BusinessElite kabini ile tamamen yatabilen tüm koltuklardan koridora direkt çıkış imkanı sunuyor. Ekonomi Comfort sınıfında uçan yolcular, 10 santimetreye kadar daha fazla bacak uzatma mesafesi ve Delta’nın uluslararası uçuşlarındaki ekonomi sınıfı koltuklarından yüzde 50 daha fazla yatabilme imkanının yanı sıra öncelikli uçağa binişimkanı gibi Delta’nın premium ekonomi hizmetlerinden de faydalanacaklar. Delta uluslararası filosunda pek çok yeniliğe gidecek, bunlardan bir tanesi de 2016 yılında Wi-Fi hizmetlerinin filoda yaygınlaştırılması yer alıyor.

Delta’nın merkez havalimanlarından bir tanesi olan New York – JFK de yolculara çeşitli yeme içme alanları ve alışveriş seçenekleri sunuyor. Terminal 4’te ise Delta’nın en büyük, roof-top terası olan ve özenle seçilmiş yeme-içme seçenekleriyle donatılmış Sky Club Lounge’u yer alıyor. Tüm BusinessElite yolcuları SkyClub’dan ücretsiz olarak faydalanabiliyorlar. Delta’nın New York-JFK’ye direkt hizmetine rezervasyon yapmak isteyen müşteriler seyahat acentesine danışabilir. Delta’nın özel rezervasyon ekibini +90 (0)212-310-1999’dan arayabilir ya da delta.com’u ziyaret edebilirler.HATAY'IN SCHENGEN KÖYÜ

Eğitim alanındaki en anlamlı Avrupa Birliği (AB) projelerinden biri Hatay’ın İskenderun İlçesi’ne bağlı Suçıkağı (Sakıt) Köyü’nde gerçekleşti


TURİZMİN SESİ
Comenius Projesi kapsamında İskenderun’a gelen Litvanyalı öğrenciler, otelde ya da yurtta kalmak yerine köyde yaşamayı tercih etti.YER SOFRASINDA KAHVALTI
Projenin Türkiye ayağındaki Suçıkağı Paşa Karaca Ortaokulu öğrencilerinin evlerine yerleşen Litvanyalı çocuklar, 15 gün köyde yaşadı.  Sabah ezanıyla birlikte güne başlayan sarışın, mavi gözlü çocuklar, odun sobasında ısınıp yer sofrasında kahvaltı yaptı.Okuldan arta kalan zamanlarda bahçeye ve tarlaya giderek köy hayatına yakından tanık oldular.
Öğretmenleriyle birlikte içli köfteden, kısıra, kebaptan künefeye kadar Hatay’ın eşsiz lezzetlerini tadan Litvanyalı misafirler ile köylüler arasındaki iletişimi, program çerçevesinde Türkçe öğrenen Litvanyalı öğrencilerle Litvanca ve İngilizce öğrenen köyün öğrencileri sağladı.


Köy çocukları, Türkiye koordinatörlüğünü Suçıkağı Paşa Karaca Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Hanefi Zobar´ın üstlendiği “Türk ve Litvanyalı Öğrenciler Kültürel Halı Dokuyor” projesi kapsamında mayıs ayında Litvanya’da misafir edilmişti.ANNE VE BABALARI OKUYAMAMIŞTI AMA
Suçıkağı (Sakıt) Köyü’nde, bundan 30 yıl öncesine kadar erkek çocuklarının ilkokuldan sonra köyde çoban, sanayide tamirci çırağı, kız çocuklarının ise tarlada tarım işçisi olmaktan başka çaresi yoktu. Dünün kara önlüklü çocukları büyüdü çoluk çocuğa karıştı. Kıt kanaat geçinmelerine rağmen “Biz okuyamadık, çocuklarımız okusun” dedi.


İşte o çocuklar, ailelerinin yüzünü kara çıkarmadı. Bir zamanlar yolu toprak olduğu için şehre bile zor inilen köyün çocukları, sınırları aşıp taa Avrupa’ya uçtu. AB ile köyleri arasında kültür köprüsü kurdular. Suçıkağı Köyü çocukları bugünlerde yeni projeler üzerinde çalışıyor. Litvanyalı öğrenci ve öğretmenler sıradışı anılarla ülkelerine döndüler.

BAŞARILI OYUNCULUK TECRÜBESİNİ MENEJERLİK ALANINDA KULLANACAK


Oyunculuk hayatındaki başarılı çıkışlardan sonra sektördeki tecrübesini Oyuncu Menajerliği alanında da kullanmak isteyen "Nil YURTOĞLU" oyunculuk konusunda jübile yapmış değilim ancak sinema sektöründe kazanmış olduğum deneyimlerden yararlanarak genç ve yeni yeteneklere başarıya giden yol konusunda rehberlik yapmayı tercih ediyorum dedi. Bir çok projeyi değerlendirmekte olduğunu söyleyen "Nil YURTOĞLU", kendisi de zamanında oyunculuk yaptığı için sektördeki oyuncu ve ajanslar arasındaki sorunları neler olduğunu yakinen biliyorum ve takip ediyorum. Bu sorunlar yıllardır oyunculuk yapan insanların adeta kaderi, geçmişin bıraktığı bir miras gibi sanki dedi. Ancak bu algı Menajerlik sistemi ile değişecek, biz her şeyin kader olmadığını ve başarının tesadüf olmadığını sektördeki arkadaşlarımıza göstermek niyetindeyiz dedi. Şu an bir çok oyuncunun menajerliğini ve proje danışmanlığını yapan "Nil YURTOĞLU" portföy listesinin sır gibi saklamakta.


Yakın zamanda zaten herkes gerek "Nil YURTOĞLU 'nu" gerekse oyuncularını birer marka olarak görecek şeklinde konuştu. Sır gibi sakladığı listesinden bir kaç ismi bizimle paylaşan "Nil YURTOĞLU" çok genç ve yetenekli oyuncularının olduğunu belirtti.  Bunların arasında öyle bir isim var dı ki şoke olduk. "Kıvanç TATLITUĞ 'un" özel spor eğitmenliğini yapan ve aynı zamanda oyunculuk kimliği ile tanıdığımız sevgili "Ara KARANFİL" listenin en başındaki isimlerden biri sadece. Son dönemlerde beğeni ile takip edilen "Beyaz Karanfil" dizisinin başarılı oyuncusu "Levent İNAL".  Bu günlerde yeni yazdığı bir tiyatro oyununu sahneye koymaya hazırlanan genç ve güzel oyuncu "Bahar HACIBEKTAŞOĞLU" , "Beyaz Gelincik" dizisinin Pisikopat kimyacısı olarak tanınan, bir çok projede de rol alan "Fırat RAHATLAR"  ve şu anda "Ara KARANFİL'in" özel olarak ilgilendiği ve spor koçluğunu yaptığı yeni bir isim "Yasin KARAGÖZ" listedeki diğer isimler arasında.  Sadece bu oyuncu arkadaşlarımızın ismini veren "Nil YURTOĞLU" ilerleyen zamanlarda kendilerine ait bir birinden güzel projelerin de müjdesini verdi.


25 Kasım 2014 Salı

En Avantajlı Antalya İngilizce kursu Fiyatları :antalya-ingilizcekursu.com'da


İngilizce öğrenmenin ne kadar gerekli olduğunun artık hepimiz farkındayız. Nerde olursak olalım bu dili konuşan, bize bir şeyler soran kimselerle karşılaşma imkanımız çok büyük, niye biz de diğer dünya ulusları gibi bu dili konuşmayalım, en azından derdimizi anlatabilecek kadar da olsa. Yabancı dil bilmek medeniyet, ilerlemişlik göstergesidir, özellikle gençler bir de değil en az iki dili konuşup anlayabilmeli ve bunun için çaba göstermelidir. Okullarda verilen eğitim yetmiyor olabilir bu yüzden de uygun fiyat seçenekleri kurslar açılmaktadır. Antalya İngilizce kursu fiyatları bütçeleri yormayacak derecede düşük tutulmuştur, isteyen herkes yaş sınırlaması olmadan giderek bu kurslardan yararlanabilir.

Antalya yurdun turist bakımından en zengin olan yöresidir, doğal güzellikleri, iklimi, insanlarının sıcaklığı ve modernliği, bu ili turistler açısından çok cazip hale getirmiştir. Yani işin özü turistin bol olduğu yerlerde yerel halkın İngilizce bilmesi gerekir. Dünya uluslarının konuştuğu bu dili kendinizi anlatacak, sorulanları anlayıp cevaplayacak kadar bilmelisiniz. Açılan İngilizce kursları eski sistem eğitim vermekten uzaklaşalı çok oldu, tüm dünyanın kullandığı yeni metodlarla konuşma dili ile yabancı dil eğitimi veriliyor artık. Mesela Antalya İngilizce tanıtımı kısa yoldan öğretiliyor ve bol konuşma ile dilinizi pekiştirmeniz sağlanıyor.

Yurdun her bir yanında açılmış yabancı dil kursları var, her ihtiyacı olan, dil öğrenmek isteyen kendisine en yakın yerlerdeki kurslardan yararlanmaya çalışıyor. Antalya İngilizce kursları adresleri internetten kolayca bulacağınız kadar yakındır sizlere. Semtinize, iş yerinize en yakın adres hangisi ise onu tercih ederek fazla yorulmadan iş çıkışı bile olsa giderek İngilizce konuşmayı öğrenebilirsiniz. Uygun fiyatlar eşliğinde alacağınız dersler sizi tatmin edecek ve kısa sürede bu dili istediğiniz gibi konuşabileceksiniz.

Antalya İngilizce tanıtımında En Önemli Pay : antalya-ingilizce.com'da

Yurdumuzun en güzel ve en çok turist çeken şehirlerinden biri olan Antalya ve çevresinde oturanlar çok şanslı çünkü yabancı dillerini geliştirmelerine yarayacak olan pek çok kurs var. Bu kurslar dil bilgisinden çok okuma, yazma ve konuşma odaklı olup pratik ve teknik olarak sizi İngilizce konuşturmayı amaçlamışlardır. Şehrinize gelen bir yabancıya sorduğu bazı şeyler hakkında hiçbir şey söyleyememek, onu anlayamamak hiç hoş değil. İngilizce uluslar arası en çok konuşulan dil olma özelliğine sahiptir. Kentinizi bu dil ile gerektiği gibi anlatabilmek Antalya İngilizce tanıtımı için az da olsa bu lisana vakıf olmak lazımdır.

Size bu konuda yardımcı olmak için kurulan bir çok kaliteli eğitim veren dil kursu bulunuyor Antalyada. Yaş sınırlaması olmadan isteyen her kes bu kaliteli, eğitim yuvalarından faydalanarak İngilizcesini geliştirebilir. Antalya İngilizce kursları sayesinde bu dili öğrenen pek çok kişi rahatlıkla konuşarak yabancı dilini pekiştirmiştir. Bu kursların amacı fazla dil bilgisi ve gramere girmeden doğrudan pratik yaptırarak kişilere İngilizce öğretmektir. Sevimli bir ortamda ve küçük gruplar halinde eğlenerek dil öğrenmenin ayrıcalığını yaşamak istiyorsanız bu kurslara gitmenizi tavsiye ediyoruz.

Eğer isterseniz bire bir ders da alabilirsiniz, doğrudan sizinle ilgilenecek olan değerli öğretmenlerin bilgi ve becerileri ile istediğiniz seviyelerde İngilizce konuşabilirsinizAntalya İngilizce dil kursu alanında uzman olan akademisyen öğretmenlerle verilmektedir. Yılların deneyimi ile öğrencilerini yetiştiren öğretmenlerden öğrenilecek çok şey olduğu kesin. Doğrudan konuşmalarla yabancı dil eğitimi verilmesi pratik olarak sizi güçlendirecek ve kısa zaman dilimi içinde İngilizce öğrenmenize, olan bilgilerinizi arttırmanıza neden olacaktır. Geleneksel eğitim metodlarının rafa kaldırıldığı bir sistem ile bu dili konuşmak, kendinizi anlatmak istemez misiniz?

EISA “TRABZON’U ULUSLARARASI ARENAYA TAŞIYACAK”Uluslararası standartlar ile yerel deneyimlerin sentezinden oluşan hizmet anlayışı ile müşterilerine özel esnek çözümler üreten EISA Danışmanlık Trabzon’lulara ve tüm Karadenize sahip oldukları insan kaynakları gücünü fark etmelerini sağlayarak hayatlarını kolaylaştırıyor.

 Organizasyonların karşılaştıkları ya da karşılaşabilecekleri problemlerin saptanması ve çözümlenmesi aşamalarında danışmanlık hizmetleri veriyor.EISA; insan Kaynakları alanındaki değişim ve gelişimde öncü rol oynayan, insan kaynakları verimliliğinin arttırılmasında etkin işleve sahip, uluslararası rekabeti ve evrensel başarı kriterlerini kendine rehber edinmiş bir firma olmak vizyonuyla hareket ediyor. Müşterilerinin farklı coğrafyalardaki farklı gereksinimlerine en hızlı ve doğru çözümü üretme konusunda kanıtlanmış bir iddiaya sahip olan EISA, ulusal projelerin gerektirdiği eşgüdüm, ofisler arası sinerji ve yakın takip yaklaşımı ile, müşterilerinin “hayatını kolaylaştırır’’.

EISA Danışmanlık Genel Müdürü Merve Genel: “Üniversitede aldığım eğitimler, iş tecrübelerim ve Trabzon’da sohbet ettiğim iş adamlarıyla yaptığım konuşmalarda; büyümeye çok açık olan bu şehrin, özellikle hizmet sektöründe bazı konularda desteğe ihtiyaçları olduğunu gördüm. Buda beni bu konuda düşünmeye sevk etti ve sonuç olarak bugün EISA Trabzon’da. Öncelikle kendi mesleğin olan Yeminli tercümanlık hizmeti veriyoruz. İngilizce, Almanca, Rusça ve diğer dillerde. Bunun yanında; kurumsal firmalara: Mesleki İngilizce, diksiyon, hitabet, liderlik eğitimi, kişisel gelişim, yaşam koçluğu, iş güvenliği ve KOSGEB projeleri hususunda danışmanlık hizmeti veriyoruz. Özellikle Almanya’da akrabası, eşi, dostu Almanya’da yaşayan bir sürü insan var ve değişen kanunlar çerçevesinde evlenip Almanya’ya yerleşecek olan kişilerin yerine getirmesi gereken yükümlülükler biraz teferruatlı. İşte bizim burada yaptığımız şey o teferruatla birebir ilgilenmek. Dil eğitiminden bürokratik işlemlere kadar profesyonel bir ekiple beraber tüm işlemleri danışanımız adına biz yürütüyoruz” açıklamasında bulundu.

HAYALİNİZDEKİ KARİYER FIRSATI ŞEHRİNİZE GELİYOR

MUTFAK KARİYERİ YAPMAK İSTEYENLER BULUŞUYOR


American Hospitality Academy International  Hotel Management Schools’un, (AHA-IHMS) Istanbul ayağı olan ve T.C Milli Eğitim Bakanlığı onaylı,  profesyonel aşçılık okulu  USLA (Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi) mutfak kariyeri yapmak isteyenler ile Türkiye’nin en büyük illerinde buluşmak için hazırlanıyor.USLA tanıtım turunda, çağımızın mesleği olan aşçılık alanında kariyer yapmak isteyenler için mesleğinde uzmanlaşmış, ödüllü şefler, geleceğin şef adaylarına USLA’da  mutfak sanatları, aşçılık , pasta / ekmekçilik eğitimi’nin yanı sıra mezun olduktan sonraki iş fırsatları ve sektörel bilgilendirmelerde bulunacaktır. USLA, yeteneklerini eğitimle birleştirmek isteyen herkesi bu muhteşem, ücretsiz eğitim seminerlerine bekliyor. Ünlü bir “Chef” olma yolunda son kararınızı vermeden, kafanızdaki bütün soru işaretlerinin cevabını bulacağınız bu seminerlerde, profesyonel


USLA eğitmenleri, belirtilen yer ve zamanlarda Şef adaylarını ağırlamak için sabırsızlanıyor.
04 Aralık  ---   ANKARA  ---   Hilton Ankara / 11:00-16:00 saatleri arasında
05 Aralık ---  KAYSERİ   ---   Hilton Kayseri / 10:30-16:00 saatleri arasında
06 Aralık ---  ADANA ---  Sürmeli Otel / 12.00-16:00 saatleri arasında
08 Aralık --- ANTALYA  ---  Rixos Downtown / 11:00-17:00  saatleri arasında
12 Aralık ---   BURSA --- Hilton Bursa /  12:00-16:00 saatleri arasında
13 Aralık ---  İZMİR --- Hilton İzmir /   11:00-16:00 saatleri arasında

TÜRKİYE SİNEMASI DÜNYA AKADEMİK BULUŞMALARIYönetmen Kutluğ Ataman, Oyuncu Ezgi Mola, Yapımcı Zeynep Özbatur Atakan, Yapımcı Direktör Elif Dağdeviren ve İstanbul Üniversitesi ile VGIK’ Üniversitesi’nin Moskova buluşması ileriye yönelik heyecan verici projelerin habercisi oldu. İlki bu yıl Rusya’da düzenlenen “Türkiye Sineması Dünya Akademik Buluşmaları” için Moskova’ya giden İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenleri ve Türkiye sineması temsilcileri, dünyanın ilk sinema okulu All-Russian State University of Cinematography (VGIK) Rektörü; Rusya’nın sinema alanındaki en güçlü isimlerinden; V.S. Malyshev ile bir araya geldi. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü-Kültür ve Turizm Uzmanı Gülden Yeşim İşözen ve Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Müşaviri Alper Özkan da ekibi yalnız bırakmadı. Toplantıda iki ülke arasında kültürel ve sinema bazlı işbirliklerinin üniversite özelinde sürekli, kalıcı ve uzun vadeli olabilmesi için anlaşma imzalanmasına karar verildi.


İki Üniversite Arasında Tam İşbirliği
VKIG Üniversite’sinde yapılan toplantıya, İstanbul Üniversitesi adına Rektör Danışmanı ve İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ergün Yolcu, İletişim Fakültesi Sinema Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ceyhan Kandemir ile yine aynı fakültede öğretim görevlisi Yrd Doç. Dr. Özgü Yolcu katıldı. Yapımcı Zeynep Özbatur Atakan, Yönetmen Kutluğ Ataman ve Akademik Buluşmalar direktörü, yapımcı Elif Dağdeviren organizasyonun uluslararası hedefleri ve bu çalışmaların iki ülke sinemasına yapacağı katkılardan söz ettiler.

“Rusya ile hem çok yakın hem çok uzağız”
Türkiye ve Rusya’nın kültür ve sinema olarak çok güçlü iki ülke olduğu, başta ekonomi ve ticaret olmak üzere çok yakın ilişkiler kurmalarına karşın kültürel işbirliğinin yeterli olmadığını anlatan Elif Dağdeviren sözlerine şöyle devam etti. “Türkiye sinemasıyla dünya sinemalarını buluşturma hedefimizdeki ilk ülkenin Moskova olmasının nedeni, hem birçok konuda çok yakın olup hem de kültürel alanda daha yakın olmayı sağlayabilmektir. Akademik olarak; yani üniversiteler arasındaki işbirliklerinin de uzun vadede her iki ülkenin ortak sinema kültürüne katkısının çok fazla olacağına inanıyorum. Bu işbirlikleri sonucunda ortak bir platform oluşturarak dünyada da merkezinin İstanbul olduğu, sinema temelli bir think thank yaratabilmeyi hayal ediyorum” dedi.

Doç. Dr. Ergün Yolcu; Türkiye’nin en köklü üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi’nin çeşitli ülkelerle ikili anlaşmalar yaparak öğrenci ve öğretim görevlisi değişimine önem verdiğini belirtti. Türkiye Cumhuriyeti’nin Mevlana öğrenci değişim programı ile Avrupa dışındaki ülkelerde yapılan ortak çalışmaların Rusya’yla da sürekli olarak gerçekleşmesini istediklerini söyledi.

“Turizm, ekonomi,  işbirliklerimiz yanında kültürel işbirliğimizi geliştireceğiz”
VGIK Üniversitesi Rektörü V.S. Malyshev; uluslararası temaslar ve iş birliklerine açık olduklarını belirterek; “Türkiye’yle turizm, ekonomi, siyasi işbirliklerimiz ileri gidiyor ancak nedense kültür konuları geride kalıyor. Dünyada kültür, “soft power” olarak çok önemli” dedi. Kültürel işbirliklerinde insanların siyasetten daha çabuk birbirlerini anladıklarını belirten Malyshev; “İki tarafın isteği olduğu zaman işbirliğimizi çok güzel geliştirebiliriz. Bana göre ilişkilerin doğması ve gelişmesi için bu tür yüz yüze temaslar çok faydalı oluyor. Yönetmenlik okuyan bir öğrenci, başka bir ülkenin yönetmeninden ders aldığında birlikte çok güzel çalışmalar yapabilirler” diyerek sözlerine devam etti.

“İstanbul Üniversitesi’yle anlaşma yapmaya hazırız”
Farklı ülkelerde yaşayan ama aynı işi yapan insanların birbirlerini çok daha çabuk anlayabildiklerini dile getiren rektör; “Bu insani temaslar elbette daha kurumsal işbirliklerin önüne geçmemeli. Yani öğrenci ve öğretim görevlisi değişimlerinin yanı sıra, ek olarak iki üniversite arasındaki Akademik Buluşmalar’la yaptığımız gibi temaslar, etkinlikler, festivaller olmalı; süreklilik de çok önemli. Şu an uluslararası onlarca film okulu ve eğitim merkezleri ve üniversitelerle anlaşmamız var. Bunlardan birisi de bugün ilk adımını attığımız Akademik Buluşmalar’ın ardından Türkiye ile olacak. İstanbul üniversitesi ile anlaşma yapmaya ve somut olarak yapacağımız çalışmaları hayata geçirmeye hazırız. İmza attığımız zaman bu anlaşma niyetlerimizin ciddi olduğunun ve verdiğimiz sözleri tutacağımızın da vaadi olacak” diyerek sözlerini tamamladı.

“Akademik Buluşmalar’ın somut çıktıları olacak”
Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Müşaviri Alper Özkan, Rusça başladığı sözlerine Türkçe devam etti.  “İki ülkenin de siyasi anlamda en iyi ilişkileri yaşadığı dönemden geçiyoruz. Bu da siyasi ve ekonomik anlamda ilişkilerin sürekli gelişmesine yol açıyor. Bunun da enerji ve turizm gibi birçok sektöre önemli yansımaları oluyor. Örneğin geçen yıl 4 milyon 300 bin Rus turisti Türkiye’de ağırladık. Kültür anlamında da belirli çalışmaları arttırarak devam ettirmek istiyoruz. Bu faaliyetler bizim için de çok önemli” dedi. Özkan sözlerine; “Akademik Buluşmalar çerçevesinde sinemacılarımızla birlikte olmak, onları ve yapıtlarını izlemek çok değerli bir faaliyet ve bu faaliyetlerimizin somut çıktıları olacak”dedi.

“Sinema yapmak konusunda iki ülke de birbirinden çok şey öğrenecek”
Toplantıda son olarak söz alan Yönetmen Kutluğ Ataman; “Biz de iki değim vardır, biri her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır, ikincisi de taş yerinde ağırdır... Kurumlar arası ilişkilerin geliştirilip anlaşmalar yapılmasına inanıyorum ancak aynı şekilde sinema yapmak yolunda endüstrilerin birbirlerinden çok şey öğreneceklerini ve sinema yapmak konusunda etkileşim ve bilgi alışverişinin önemine inanıyorum” dedi.

Ataman;  değişik kültürlerin, özellikle sinema alanında artistik ve teknik konularda birbirlerinden çok şey öğrenebileceklerini, sinemanın ortak bir dil olduğunu söyledi.  “Özellikle Türkiye sinema endüstrisinin Rusya’dan, Rusya sinema endüstrisinin de Türkiye’den öğreneceği çok şey var. Türkiye’nin en önemli yönetmenlerinden Nuri Bilge Ceylan, Altın Palmiye aldığı filmi hakkında konuşurken hem Çehov’dan hem Tarkovsky’den çok etkilendiğini söyler. Türkiye sineması üzerinde çok etkisi var Rusya’nın ve bunun boşa harcanmamsı gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Sinema sanatı aracılığıyla uluslararası bütünleştirici olma yolunda ilk adım
İki üniversite arasındaki işbirliği anlaşmasının önümüzdeki günlerde imzalanmasına karar verilirken Türkiye Sineması Dünya Akademik Buluşmaları da ilk somut meyvesini böylece vermiş oldu. Sinema sanatı aracılığıyla uluslararası bütünleştirici olmak, dünyanın köklü devlet üniversiteleriyle programlar, projeler geliştirilmek, akademik ve sektörel sinerjilerin ortaya çıkması ve buradan sinema bazlı bir Think Tank oluşturulması hedefine de bir adım daha yaklaşıldı.

İSVEÇLİ MÜSLÜMAN ŞARKICI MAHERZAİN KONSERİ 15. MÜSİAD ULUSLAR ARASI FUARI’NDA

Lübnan asıllı İsveçli Müslüman şarkıcı MaherZain İstanbul’da
Dünya ekonomisine yön veren işadamlarını bir araya getiren MÜSİAD Uluslararası Fuarı aynı zamanda dünyada büyük ün kazanan bir sanatçıyı da ağırlayacak. Müslüman ülkelerde çok sevilen ve albümleri büyük satış rakamları yakalayan şarkıcı MaherZain fuarın ilk gününde vereceği konserle fuara renk katacak.


MaherZain, iki albümünde 6 farklı dilde seslendirdiği şarkılarıyla ve mükemmele yakın Türkçesiyle söylediği 7 şarkısıyla dinleyenleri kendine hayran bırakıyor. Özellikle gençlerin büyük bir beğeni kazanan MaherZain konseri merakla bekleniyor. İstanbul’da iki yılda bir Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen15’inci MÜSİAD Uluslararası Fuarı, bu yıl 500 yerli ve yabancı katılımcı firmayı, 102 ülkeden 7 bin seçkin işadamını, 200 bin yerli ziyaretçiyi ve 1.000 katılımcı firmanın stant açacağı100 bin metrekare alana yayılmış 8 salonda bir araya getirecek.
Şarkılarını 6 dilde söylüyorMÜSİAD Uluslararası Fuarı’nın ilk günü 26 Kasım 2014 tarihinde CNR Expo Salon 2önemli bir konsere ev sahipliği yapacak. Müslüman dünyasında büyük bir üne kavuşan Lübnan asıllı İsveçli R&B şarkıcısı MaherZain sahne alacak. Şarkılarını İngilizce, Fransızca, Arapça, Türkçe, Malay ve Endonezya dilleri olmak üzere tam 6 dilde seslendiren MaherZain, iki stüdyo albümü bulunuyor.


7 Türkçe şarkısı var
İlk albümü 2009 yılında ThankYou Allah (Teşekkürler Allah) ismiyle piyasaya süren MaherZain, kısa sürede uluslararası çapta bir başarı elde ederek 2012 yılında ise ikinci albümünüForgive Me (Beni Bağışla) ismiyle çıkardı.Bu iki albümde toplam 7 Türkçe şarkı söyleyen MaherZain mükemmele yakın Türkçesiyle dinleyenleri kendine hayran bırakıyor.

15’inci Uluslararası MÜSİAD Fuarı giriş davetiyesi sahibi olan kişiler 26 Kasım Çarşamba günü CNR Expo Salon 2’de konsere katılabilecek.

MaherZain Resmi YouTube Kanalı: http://goo.gl/pj9I3 /www.maherzain.com