30 Nisan 2017 Pazar

Mudurnu her şeyi hak ediyor ama hak etmediği bir yerde duruyor

Mudurnu’da Kültür, tarih, doğa, inanç, sağlık, termal gibi alternatifi bol turizm alanlarında hizmet veriyor. Matarni” ya da “Moderna” adı zamanla Mondernes, Monderna, Mudurlu olarak söylenmiş ve Mudurnu’ya dönüşmüştür. Mudurnu bölgesi, antik dönemlerden bu yana birçok uygarlığın izlerini taşımaktadır. Anadolu Trakyası ve Bitinya adlarıyla anılan Bursa-İzmit-Bolu bölgesinin ortasında, önemli ticari ve askeri yolların kavşağında yer alan Mudurnu'nun tarihini, bu bölge tarihi çerçevesinde ele almak gerekir.

UYGARLIKLARI İÇİNDE BARINDIRAN İLÇE MUDURNU
Bitinya bölgesinde bilinen ilk yerleşimler M.Ö. 5000 yıllarında Prohititler tarafından yapılmıştı. Daha sonra Frigyalılar, Lidyalılar, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlılar’ın kurduğu egemenliklere ait izleri, bugün bile görmek olanaklıdır. 1019 yılından itibaren Anadolu'ya yönelen Oğuz akınları sonrası, 1078 yılında Süleyman Şah döneminde Sakarya, Eskişehir, Bolu ve Mudurnu civarına ilk Türkmen yerleşimleri başlamıştır. Selçuklu egemenliği 1. Harçlı seferleri ile sona ermiş ve bölge tekrar Bizanslılar’ın denetimine girmiştir. Mudurnu, adını; tekfurlar yönetimindeyken, Bursa Tekfurun ‘nun kızı Matarnı ya da “ Moderna”dan almıştır. Tekfur; kızının adına, şu anki yerleşim yerinin doğusuna bir kale yaptırmış ve bu kalenin etrafında Mudurnu gelişmeye başlamıştır. 

GEÇMİŞTEN GELECEĞE MUDURNU
“Matarni” ya da “Moderna” adı zamanla Mondernes, Monderna, Mudurlu olarak söylenmiş ve Mudurnu’ya dönüşmüştür.Roma ve Bizans dönemlerini yaşayan yöre, 1307 tarihinde Osmanlı Beyliği’ne geçmiştir. Mudurnu kasabası Bolu’nun 50 km. güneybatısında, Hisar ve Kulaklı tepelerinin arasındaki bir vadiye kurulmuştur.

GELECEĞE IŞIK TUTAN İLÇE
Tarihi ipek ve baharat yolunun en önemli alışveriş ve ihtiyaç giderme konaklama duraklarından biri olmuştur. Tarihi kent kimliği, dokusu hâlâ bozulmadan günümüze ulaşabilmiş, geçmişten geleceğe ışık tutan, birbirinin güneşini engellemeyen bir anlayış çerçevesinde inşa edilen ahşap evlere bugün de rastlamak mümkündür. Tarihi kent dokusu, insan ilişkilerinde yaşayan ve hemen fark edilen ahilik geleneğinin izlerini sürdürme başarısın gösterebilmiştir. Sokakları gezerken, geçmişten gelen gelenek ve göreneklerin izlerini gözlemleyebilirsiniz.
TARİHİN İZLERİNİ YAŞATAN BİR KÖPRÜ GİBİDİR MUDURNU
Tarihi ahşap evleri ve arasta çarşı içindeki demircileri, bakırcıları ve ayrıca renk cümbüşü içindeki yöresel ürün pazarına yolunuz düştüğünde; tarihin izlerinin günümüzde de yaşamaya devam ettiğini görürsünüz. Coğrafi sınırları içinde bulunan Mudurnu; Abant, Sülüklü, Karamurat gölleri; Babas, Sarot kaplıcaları, yaylaları, akarsuları, biyolojik zenginliği ve endemik bitki yapısı gibi doğal zenginliğiyle geçmişten geleceğe uzanan bir köprü gibidir… 

1300 lü YILLARDAN KALMA KONAKLAR
Evler genellikle ahşap, iki- üç katlıdır. Bunların arasında 100, hatta daha fazla yaşında olanlar vardır. Evlerin balkonları, kapıları ; tahta oyma sanatının en güzel örnekleri ile süslenmiş ve ahşap oymalar aile birliğini temsil eder tarzda işlenmiştir. Osmanlı erken dönem mimarisinde cihannüma adı verilen ve yöresel olarak kuşluk olarak da tabir edilen iki üç katlı ahşap evlerin çatısına yapılan küçük ve renkli camlı odalar; gözetleme yeri, güvenlik amaçlı kullanıldığı gibi; o evin erkek çocuğu evlenip çocuğu olduğunda, evin gelini bebeğini o odalarda emzirirmiş… O küçük, değişik renkli camlardan odaya sızan gün ışığından çocuk faydalanasın ki; algısı, görgüsü gelişsin… 

OSMANLI BEYLİĞİNİN DEVLETLEŞME SÜRECİ
Bu kültür ve gelenekle yetişen yöre esnafı Osmanlı beyliğinin devletleşme sürecinde önemli katkıları olan ahilik geleneğini, yaklaşık 750 yıldır sürdürmektedir Mudurnu. 1650 yılında Mudurnu'ya gelen Evliya Çelebi özetle, " Mudurnu Kalesi 8 köşeli, 20 kuleli, bir kapılı, binası kararmış, sur ve kaleleri çökmüş eski bir yapı.” olarak tasvir eder. Ayrıca, Yeniçeri ocağında sancak payeli, 150 akçalı bir kaza olduğunu, 3000 konut, 17 mahalle, Yıldırım Camii ve Medresesi, 1 Darülhadis, 13 çocuk mektebi, 3 Han ve Hamam, 1100 iğneci tezgâhı ve dolabı olduğunu, Mudurnu yapımı iğne ve boduçların (Camdan yapılan oyma su kabı) Rum ülkelerine ve Hinde kadar gönderildiğini, 10 arşın boyunda 2 zira (180 cm) eninde latif tahtaların Akçaşehir ve İzmit iskelelerinden İstanbul ve başka diyarlara gönderildiğini anlatır.

EMEKÇİ, ONLARCA ZANAATKÂR MUDURNU HALKI
1980 li yıllara kadar Mudurnu esnafı tarafından yapılan soba, ibrik, semer, nal, mıh, tabaklanmış deri, süpürge, sepet, bakır kaplar vb. el sanatları Göynük, Seben, Nallıhan, İstanbul’a kadar gider, pazarlardaki yerini alırdı. Kasabanın adıyla bütünleşmiş Mudurnu Tavukçuluk, geçmişte saraylara kadar ünü yayılan tavuğuyla dünya markası olmuş, iki binli yıllarda meydana gelen ekonomik kriz nedeniyle faaliyetini durdurmak zorunda kalmıştır. 

TURİZM İÇİN KOLLAR SIVANDI
Bunun üzerine, kasaba halkına istihdam yaratmak amacıyla, 1995 li yıllarda Bolu Valiliği, Mudurnu Tavukçuluk, Sivil girişimciler öncülüğünde turizm çalışmaları başlatılmıştır. Bu girişime bağlı olarak ev, konakların restorasyonlarına hız verilmiş, tarihi dokuyu ve geleneklerini kaybetmeyen Mudurnu; ana kentlere (İstanbul, Ankara) yakınlığı ve ulaşım kolaylığı nedeniyle, turist çekmeye başlamıştır… Kültür, tarih, doğa, inanç, sağlık ”termal” gibi alternatifi bol turizm alanlarında hizmet vermektedir. Büyük şehirlerin yoğun iş yaşamından, gürültüsünden, kirliliğinden bunalmış; tarih ve doğa ile baş başa kalmak isteyenlerin hafta sonları tatillerini geçirebilecekleri iki yüz elli yatak kapasitesine ulaşmıştır… 

MUDURNU TARİH KOKUYOR
Mudurnu’ya gelen turistler dilediklerinde tarih kokan daracık sokaklarda geçmişe yolculuğa çıkabilirler. Osmanlı erken dönem mimarisinin eşsiz örneklerinden olan Yıldırım Beyazıt Camii( 1374), Yıldırım Beyazıt Hamamı(1382), Kanuni Sulatan Süleyman Camii( 1546), Saat kulesi (1890), Mudurnu Kalesi, Demirciler Çarşısı, Armutçular Konağı, Haytalar Konağı, 1250 yıllık tarihi olan Roma Hamamı, Deve Köprüsü, Roma askeri geçit yollarına dikilen asırlık çınar ağacı, Hızırfakı Mahallesinde sokak sağlıklaştırılması projesi kapsamında yapılan örnek evler, bin yüz yıllık güneş saati, Pertev Naili Boratav Kültür Evinde, yöreden toplanıp sergilenen tarihi objeler gibi kültürel, tarihsel eser ve eşyaları görebilirler. İsteyenler; kasabaya üç km. mesafede bulunan Babas Kaplıcasında şifa bulabilir,aynı zamanda kaplıca yolunda tarihi kaya evlerini görebilirler… Mudurnu’nun coğrafi sınırları içinde bulunan doğa harikası Abant’a, Sülüklü Göl’e, Karamurat Gölü’ne günübirlik yolcuklar yapabilirler. Şeyh- ül İmran Tepesi’nden, tarihi kasabamızın manzarası, görülmeye değer…Tarihi konaklarda sıcak, soğuk içecekler yanında yöresel yemekler yiyebilirler.Akşamları tarihi konaklarda misafir olup, yörede hâlâ devam eden birikme kültürünü izleyebilir, orta oyunları eşliğinde yöresel sanatçılarla müzik yolcuğuna çıkarak, günün yorgunluğu atabilirler.

 AHİLİK GELENEĞİ “ESNAF DUASI” HER CUMA SELA ÖNCESİ YAPILIYOR
Mudurnu’da geleneksel hale gelmiş ve yüzyıllardır süre gelen bir gelenektir, Cuma günleri selâ verildikten hemen sonra yapılır. Demirciler Çarşısı ve Orta Çarşı da eş zamanlı olarak gerçekleşir. Demirciler Çarşısında ayakta çalışan esnaf grupları yer alır. demirci, bakırcı, nalbant gibi. Orta Çarşıda ise terzi, ayakkabıcı, manifaturacı gibi oturarak çalışan esnaflar bulunur. Ayakta çalışan esnaflar oturarak, oturarak çalışan esnaflar ayakta dua ederler.  Dua sonrası gönlünden kopan, ölülerinin ruhuna dua okunmasını isteyen varsa “hayır” ekmeği denilen özel bir ekmek, lokum gibi elde yenebilecek yiyecekler dağıtılır ve yiyenler/alanlar onlar içinde dua ederler.Bu duanın Mudurnu için başka bir önemi daha vardır. Mudurnu’da her kim yeni bir işyeri açmak isterse açılışını mutlaka Esnaf duasından sonra yapar. Açılışı yapılacak olan dükkan dua sonrası anons edilir kalabalık cemaat açılış yapılacak dükkanın önüne giderek orada dükkanın bereketli olması hayırlı kazançlar sağlaması için hep birlikte dua edilir.

MUDURNU’DA ŞED KUŞATMA
 Ahi Birliklerinin günümüze kadar uzanabilmeyi başarmış geleneklerinden biri de Şed Kuşatma geleneğidir. Bir usta yanında uzun süre çalıştıktan sonra , mesleğinin ustalığını, tüm inceliklerini ve iş ahlâkını kazanmış olan gence; törenle şed kuşatılır. Dualar ve öğütlerle kuşatılan şed, peştemale benzer bir kumaş parçasıdır. Ancak, bir ehliyet, diploma gibidir. Bunu kuşanan genç, işinde usta olmuş demektir.

2009- YILIN AHİSİ MUDURNU’dan
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Yılın Ahi Babası yarışmasında; Mudurnu esnafından Mehmet ŞENKAYA, Yılın Ahisi seçilmiş ve Kırşehir’de yapılan törende, dönemin Başbakanı Sayın R.T.Erdoğan’dan plaketini almıştır. 22 Şubat 2015'te ebediyete uğurladığımız Mehmet Şenkaya; Mudurnu’da hâlâ yaşayan Ahilik Kültürünün, yaşatılmaya çalışılan el sanatlarının bir simgesiydi. O simgede; el sanatına emek veren , Ahilik geleneğini yüreğinde taşıyan onlarca emekçi, onlarca zanaatkâr var.

29 Nisan 2017 Cumartesi

İBB Başkanı Kadir Topbaş, Turizmcilerle kahvaltıda buluştu

İBB Başkanı Kadir Topbaş ve İBB Turizm Atölyesi Başkanı Tülin Ersöz ile birlikte Emirgan Korusu içindeki Beyaz Köşk’de turizmcileri ağırladı

İBB Başkanı Kadir Topbaş ve İBB Turizm Atölyesi Başkanı Tülin Ersöz'ün davetine,Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Davut Günaydın, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Dış ilişkiler Direktörü Ela Atakan, Plan TOUR Ceo’su Hüseyin KURTOĞULLARI, ICVB Genel eski Müdürü Özgül Özkan YAVUZ, United Travel Ceo’su Nurdan ÜSTMAN, Turizmci Gülnur ÖZALP, Turizmci Sevda YILGAZ, Aziz AKBULUT ve İBB Başkanı Kadir TOPBAŞ’ın Üniversiteden Mimar arkadaşları ve turizm sektörü temsilcilerinin katıldığı Emirgan Korusu içindeki Beyaz Köşk’de sabah kahvaltısında bir araya geldiler. 

 Kahvaltıda konuşan İBB Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul’un coğrafi güzellikleri ve tarihi birikimiyle büyük bir turizm potansiyeli taşıdığını söyledi. İstanbul’da şimdi Lale zamanı Emirgan Korusu ve istanbul’un bahçelerinde laleler açtı. İstanbul'a gelen yerli yabancı vatandaşların  resimlediği bir anı olarak kalıyor. İstanbul'un dört bir tarafında etkinlikler düzenleniyor. Emirgan Korusu, Taksim Meydanı, Hidiv Korusu, Göztepe Gül Bahçesi, Büyük Çamlıca Korusu, Sultanahmet Meydanı ve Gülhane Parkı birbirinden farklı türdeki lalelerle renklendi. İstanbul’da her alanda halkımız için en iyi hizmeti veriyoruz. programının  yoğun olması sebebiyle  erken ayrılan İBB Başkanı Kadir Topbaş, BEYAZ KÖŞK'e kahvaltı için gelen vatandaşları da selamladı. Programa Turizm Atölyesi Başkanı Tülin Ersöz Başkanıo uğurladıktan sonra devam etti.Skal İstanbul üyeleri, Elite World Europe Hotel’de buluştu

Dünya Skal Ceo’su Daniela Otero,  Skal İstanbul’un konuğu oldu
Dünyanın en yaygın, en prestijli ve en eski uluslararası turizm sivil toplum örgütü olan Skal İstanbul, sosyal sorumluluk projelerine verdikleri destekle de dikkat çekiyor

Açılış konuşmasını Elite World Europe Hotel kürsüsünden Gerçekleştiren Skal İstanbul Genel Sekreteri Ayşe Önen, konukları ve misafirleri tanıttıktan sonra  sözü Skal İstanbul Başkanı Bahar Birinci’ye verdi. Skal İstanbul Başkanı  Bahar Birinci, kürsünün yüksek olması sebebiyle konuşmasını oturduğu yerden yapmak istedi. O kadar LCV yapmamıza rağmen gelmeyenleri görüyorum. Sizleri ön masalara alayımda hem salon dolsun hem de yakından göreyim  dedi. 28 Nisan Dünya Skal Günü münasebetiyle hoş geldiniz. Dünya Skal Ceo’su Daniela Otero bizlerle beraber, bizler için bir sunum hazırladı onu sizlere sunacak. 

Elite World Hotels zincirin en büyük tesisi Elite World Europe, ihtişamlı mimarisi ile dikkat çeken, 401 oda, 802 yatak kapasiteli otel, yeni bir iş modeli ile hizmet veriyor. Skal üyelerini bu güzel buluşmasında ağırlayan Elite Hotels CEO’su Ünsal Şınık’a çok teşekkürlerimi iletiyorum. Faruk Alsaç yeni Federasyon Başkanımız oldu. Çok hızlı bir giriş yaptı. Kendisi de aramızda katılım gösterdiği için teşekkür ediyoruz. Ancak çok eski bir üyemiz turizmci dostumuzu kaybettik. Nihat Boytüzün ışıklar içinde uyusun. En son aradığımızda toplantının diyaliz gününe denk gelmesi sebebiyle katılamayacağını bir sonraki toplantıya katılacağını iletti bizlere ama gerçekleşmedi çok üzgünüz işıklar içinde uyu Nihat Boytüzün dendi.
Dünyanın en yaygın, en prestijli ve en eski uluslararası turizm sivil toplum örgütü olan Skal İstanbul, sosyal sorumluluk projelerine verdikleri destekle de dikkat çekiyor. Ömür çağlar burs fonu zor dönemden geçiyor. Ödediğimiz aidatlarla Ömür Çağlar Burs Fonu’ndan turizm alanında eğitim gören çocukların eğitimine destek oluyoruz.  

Skal İstanbul Başkanı  Bahar Birinci, Toplantımızda Ömür Çağlar bursu fonu için toplanan para toplayarak katkıda bulunacağız. Bir öğrencinin yıllık bedeli 2.500 TL  direk olarak da bir çoçuğun okumasını üstlenebilirsiniz. Nilgün Özükan, Hülya Aslantaş ve  ben Bahar Birinci olarak bir çocuk okutmak için yardımda bulunuyorum.  Lütfen salonda bulunan üyelerimiz  Selma Tatar hanım masalara gelecek ve  pamuk eller cebe  lütfen ve bunu her buluşmamızda yapacağız.  Burada hayırlı bir iş için toplandık ve çocuklarımızı geleceğini inşa ediyoruz. Bu sorumluluk hepimizindir. Ömür çağlar burs fonuna destek olacağız dedi. 

Duayen Fotoğrafçı Halil Tuncer ise bana bir salon verin sergide satılan resimlerin tüm gelirini Ömür Çağlar Burs fonuna bağışlayayım. Bir papazın davetlisi olarak İsveç’e gittiğini ve ilk sergisini orada açtığını belirtti. 2017’de açılacak olan sergimin geliri de Ömür çağlar burs fonuna bağışlayacağım.  Duayen Fotoğrafçı Halil Tuncer Dünya Skal Ceo’su Daniela Otero’ya  Nemrut’u biliyormusun? diye sordu. Şaşkınlıkla bakan anlamaya çalışan Dünya Skal Ceo’su Daniela Otero,  cevap veremedi.   Turizm Elçisi Duayen Fotoğrafçı Halil Tuncer ise Dünya Skal Ceo’su Daniela Otero’nun tüm masraflarını ben karşılayacağım onu NEMRUT’a gezmeye görmeye davet ediyorum dedi. Dünya Skal Ceo’su Daniela Otero’nun da bulunas sebebiyle İspanyolca,Fransızca,İngilizce ve Türkçe olarak Skol tostu gerçekleşti.farklı dillerde Dünyadaki tüm skal kardeşlerimize MUTLULUK, SAĞLIK, UZUN ÖMÜRLER ve Dostluk SKOL dendi…
Skal üyeleri için  doğum günü pastası kesildi. Hep birlikte Skal Pastası etrafında toplanarak pastayı kesti.


Skal İstanbul üyeleri, Elite World Europe Hotel Mutfak ekibini salona çağırarak günün menüsü için teşekkür etti ve resim çektirdiler 

26 Nisan 2017 Çarşamba

Corendon Airlines Rusya’dan ilk turistlerini getirdi

Corendon Airlines, Rusya’nın Ekaterinburg şehrinden Antalya’ya sezonun ilk uçuşunu düzenledi 

Taşıdığı turist sayısı ile Türkiye turizmine önemli bir katkı sağlayan Corendon Airlines, Rusya’nın Ekaterinburg şehrinden Antalya’ya sezonun ilk uçuşunu düzenledi.Geçtiğimiz sezon sonunda Rusya - Türkiye arasında düzenlenen tarifeli uçuşlara izin verilmesiyle birlikte Ekaterinburg’a sefer düzenlemeye başlayan Corendon Airlines, Rusya’nın 4. büyük şehrinden Antalya’ya sezonun ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 189 kişilik uçağın tamamının dolu olduğu bu ilk uçuş hakkında Corendon Airlines Ticaret Müdürü Mine Aslan, “Ekaterinburg’dan Antalya’ya sezonun ilk tarifeli uçuşunu gerçekleştirdik. 31 Ekim’e kadar düzenleyeceğimiz günlük uçuşlar ile bu pazara gidiş dönüş olmak üzere 30 bin 600 koltuk kapasitesi arz etmiş bulunuyoruz. 2016 sonbaharındaki uçuşlarımıza olan talep ve bu sene Antalya’yı ziyaret etmesi beklenen Rus vatandaşlarının sayısındaki artış sonucu, bu sezon bu uçuşlar için ortalama yüzde 92 doluluk oranı hedefliyoruz. Önümüzdeki günlerde Rusya’nın başka şehirlerine de uçmak için planlamalarımız devam ediyor” dedi. 

Sezon boyu her gün uçacak
Corendon Airlines Ekaterinburg Antalya hattında 26 Nisan’dan 31 Ekim’e kadar her gün ve tarifeli olarak uçacak. 
26 Nisan – 31 Ekim 2017 arası her gün (Daily):
Antalya-Ekaterinburg:
Kalkış 20:15 
Varış: 02:45 
Ekaterinburg-Antalya
Kalkış: 03:45 
Varış: 06:15
(Tüm Saatler Lokaldir)

2017 Kosova Fashion Week’te bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi Türk rüzgarı esti

Türkiye’den her yıl baş manken olarak giden Tuğçe Sarıkaya Kosova Fashion Week’te 2 gün süren ve binlerce moda severin dünyanın dört bir yanından geldiği moda günlerinde  toplam 20 modacının defilesinde yer aldı.

Koreografilerinin tümünü   ünlü koreograf Asil Çağıl, sanat yönetmenliğini Ahmet Güneş’in  yaptığı  defileler 2 gün sürdü. Priştine’de  Swiss Diamond Hotel’de 21-22 Nisan tarihlerinde yapılan ve  Balkanların en büyük moda haftasında bu yıl yine Türkler damgasını vurdu. Türkiye’den baş manken olarak moda haftasına katılan başarılı manken  defileler sonrasında hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.Türk olarak yurt dışında ülkemiz adına başarılı işlere imza atmaktan  büyük bir mutluluk ve gurur duyduğunu belirten ekip yurt dışı defileler bu yıl tam gaz devam edecek.’ dedi.

14. Geleceğin Sineması Yarışması'nın Kazananları Belli Oldu

Türkiye çapında sinema öğrencilerinin hayallerine bir adım daha yaklaşmalarını sağlamak amacıyla T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Beyoğlu Belediyesi ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) işbirliğiyle gerçekleştirilen “14. Geleceğin Sineması” yarışmasının kazananları 25 Nisan 2017 tarihinde açıklandı.

Birol Güven, Ali Aksöz, Bennu Yıldırımlar, Burak Göral, Demir Karahan, Deniz Doğan, Elif Dağdeviren, Hilmi Etikan, Nur Fettahoğlu, Selçuk Yavuzkanat ve Serdar Akar'dan oluşan Ana Jüri,  gerçekleştirdiği toplantıyla, bu sene 14.'sü düzenlenen Geleceğin Sineması: Sinema Öğrencilerinin Kısa Film Projelerini Destekleme Yarışması'nın kazananlarını belirledi. Toplantı sonucunda 3.000 TL yapım desteği almaya hak kazanan 20 proje ile bu 20 proje içinden Fono Film'den post-prodüksiyon desteğini almaya hak kazanan 3 film belirlendi.

Öğrenci sayısını karşılamaya yetmeyen stüdyo ve yapım aşaması ile yapım sonrasında gereken teknik ekipman açığını kapatarak hayallerin özgürce gerçekleşmesine imkan sağlayan “Geleceğin Sineması” senaryo yarışması kapsamında seçilen 20 proje genç yönetmenlerin hayallerinden beyazperdeye aktarılacak. Filmlerin son teslim tarihi ise 2 Haziran 2017. 

Geleneksel olarak 14 yıldır başarıyla gerçekleştirilen “Geleceğin Sineması” bir yandan Türk sinemasının geleceği için ışık yakarken bir yandan da akademik başarıları için film yapması gereken öğrencileri daha iyi projeler hayal edebilmeleri konusunda motive etmeye devam edecek.

3.000 TL yapım desteği almaya hak kazanan 20 proje:
BALON – MEHMET OĞUZ YILDIRIM
BİR AĞAÇ DOLUSU GÜVERCİN - MEHMET AKİF YILDIZ
DİPLOMA – HASAN HÜSEYİN SÖNMEZ
DÜNDEN KALAN - SALİH TOPRAK
ELMA – SERDAR ALTUN
FER – MUHAMMED ÖZER
HASTA BAKICI – SONER SERT
IŞIKLI AYAKKABI – ÖMER FERHAT ÖZMEN
KİMLİK – CANSU ŞİŞİK
MAVİ DALGA – CİWAN ZENGİN
MAYK – ONUR SELAMET
PİRELER VE İNSANLAR – SERKAN UZUNYOL
SABAHÇI KAHVESİ – EKREM ÇANAK
SON AKŞAM YEMEĞİ – HATİCE AŞKIN
SON UMUT – BURAK DOĞAN
SU – AKİF KARAOSMANOĞLU
ŞANS – BATIKAN KARABACAK
ÜÇÜNCÜ ŞAHIS – ÖMER TAHA ÇELİK
YASEMİN – MUAZ GÜNEŞ
YAŞAMAYA DAİR – BARIŞ BAL

Fono Film'den post-prodüksiyon desteği almaya hak kazanan 3 proje:
BİR AĞAÇ DOLUSU GÜVERCİN - MEHMET AKİF YILDIZ
HASTA BAKICI – SONER SERT
MAYK – ONUR SELAMET

Uçak biletlerinin %60’ında mobil satın alma yapıldı

1 Mayıs ve 19 Mayıs tarihleri kapsamındaki resmi tatilleri üçer günlük tatil fırsatına çevirmek isteyenler akıllı telefonlarına sarıldı ve planladıkları tatil rotaları için uygun fiyatlı uçak biletlerini araştırdı.

Ayda 10 milyondan fazla ziyaretçiye sahip Türkiye'nin en fazla tercih edilen uçak bileti satış sitelerinden Enuygun’un analizine göre, seyahatseverlerin yaklaşık %60’ı uçak biletlerini akıllı telefonlarını kullanarak aldı. Mayıs tatilleri için en çok uçak biletini yaklaşık %60 oranla kadınlar alırken, biletlerin büyük çoğunluğu Pazartesi ve Salı günleri akşam 20:00-22.00 saatleri arasında satıldı.Bu yıl resmi tatillerin birçoğu hafta sonuna denk geldiği için çalışanların geçtiğimiz senelerin aksine fazla tatil yapma seçeneği bulunmuyor. Türkiye’de milyonlarca çalışan ve aileleri için 2017’nin ilk üç günlük tatil fırsatı pazartesi gününe denk gelen 1 Mayıs ve öncesindeki hafta sonu; mayıs ayındaki ikinci üç günlük tatil fırsatı ise 19 Mayıs’ın denk geldiği Cuma günü ve devamındaki hafta sonu olacak.

Türkiye'nin en fazla tercih edilen uçak bileti satış sitelerinden Enuygun’un verilerine göre, çok sayıda çalışan 2017’nin ilk tatil fırsatları için akıllı telefonlarına sarıldı ve hem yurt dışında hem de yurt içinde gitmeyi hedefledikleri tatil rotaları için uçak bileti satın aldı. Türkiye’de önemli bir  kesim online alışverişini bilgisayar üzerinden yapmayı sürdürse de yapılan analize göre seyahatseverlerin yaklaşık %60’ı uçak biletlerini akıllı telefonlarını kullanarak aldı.

Yapılan analizin sonuçlarına göre mayıs ayında kısa süreli tatil yapacaklar yurt dışında en çok Amsterdam, Paris ve Berlin’i tercih ediyor. Londra, Bremen gibi rotalar da yurt dışı seyahatleri kapsamında diğer popüler rotalar olarak dikkat çekerken, yurt içinde ise İzmir, Antalya ve Adana kısa süreli seyahatler için en fazla uçak biletinin alındığı yerler oldu. Mayıs tatilleri için en çok uçak biletini yaklaşık %60 oranla kadınlar alırken, biletlerin büyük çoğunluğu pazartesi ve salı günleri akşam 20:00-22.00 saatleri arasında satıldı. 

Türkiye’deki genel duruma bakıldığında online uçak bileti alanların %64’ünü erkekler, %36’sını ise kadınlar oluşturuyor. Kullanıcıların yaş aralığına baktığımızda ise 19-29 yaş arasındaki kişiler, internetten online uçak bileti alanların %44’ünü oluşturuyor. Uçak bileti alanlar yurt içinde sırasıyla en çok İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Adana ve Trabzon’a; yurt dışında da Almanya, Azerbaycan, Hollanda, Fransa ve Ukrayna’ya uçuyor.İnternet kullanıcılarının %80’i uçak bileti alırken kredi kartından tek çekim yaptırmayı tercih ediyor. Sadece %20’lik bir kısım taksitli olarak bilet alıyor. Mobil satışlara bakıldığında ise bu oran özellikle son yıllarda çok hızlı büyüyor. TAV’dan ilk çeyrekte 227 milyon avro ciro

TAV Havalimanları yılın ilk çeyreğinde 22 milyon yolcuya hizmet verdi
Şirket 2017’yi yüzde 4-5 yolcu artışıyla kapama yönündeki beklentisini koruyor. 
Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki önemli markası TAV Havalimanları, 2017 yılının ilk çeyreğinde 22 milyon yolcuya hizmet verdi ve 227 milyon avro ciro elde etti.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener “2017 yılına beklentilerimizle uyumlu bir başlangıç yaptık. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan uçuş iptalleri ve geçen yıl şubat ayının 29 gün sürmesinin etkileri ilk çeyrek rakamlarımıza yansıdı. Ancak, Mart ayında yolcu sayısındaki azalmanın artık sonuna yaklaştığımızı gördük. Yurtdışında hizmet verdiğimiz havalimanlarının kuvvetli performansına rağmen, toplam yolcumuz ve konsolide ciromuz yılın ilk çeyreğinde %2 azaldı. Bu azalma, 2017 yılına dair beklentilerimiz içerisindeydi ve yılın geri kalanında nispi bir toparlanma ile toplam yolcunun %4-5 arası büyümesi beklentimizi koruyoruz. Havayollarının yaz sezonuna ve yılın tamamına ilişkin açıklamaları da bu beklentimizi güçlendiriyor.

Nakit giderlerimizin çoğu TL bazlı olduğu için TL’nin değer kaybı ile birlikte bu giderlerde avro bazında %7’lik bir daralma oldu ve FAVKÖK %1 oranında geriledi. Kur hareketleri kaynaklı olarak ABD doları bazında ödediğimiz TAV İstanbul kirasının avro bazında yükselmesi nedeniyle artmış görünen kira nedeniyle FAVÖK düşüşü yüzde 6 ile daha fazla oldu. Bu düşüşte, Medine’de 2015 yılının ikinci çeyreğinde açtığımız yeni terminal nedeniyle, önceki iki yılda sözleşmemizde yer aldığı üzere, kiranın yarısını ödemiş olmamız rol oynadı.

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yaptığımız yatırımlar kaynaklı amortisman ve TL’nin değer kaybından kaynaklanan ertelenmiş vergi gideri nedeniyle, mevsimsel olarak da zayıf seyreden ilk çeyrek net karımız geriledi. Buna rağmen, 2017 yılı için net karda önemli artış beklentimizi koruyoruz. Mart ayında yüzde 50 kar dağıtımı politikamız çerçevesinde 247 milyon TL temettü dağıttık. Birinci çeyrekte Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesi ile Yanbu, Qassim ve Hail havalimanları için anlaştık. Medine havalimanındaki başarımızı bu havalimanlarında da tekrarlamak istiyoruz.

Tüm hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza TAV markasını bugünlere taşıyan güvenleri ve emekleri için teşekkür ediyorum.” dedi.

ÖZET FİNANSAL VE OPERASYONEL BİLGİLER 
(milyon avro)   2016 1Ç 2017 1Ç % değişim  
Konsolide ciro* 231.3 226.6 -2%
FAVKÖK* 117.6 116.4 -1%
FAVKÖK marjı (%) 50.8% 51.4% 0.5 puan
FAVÖK* 81.6 77.0 -6%
FAVÖK marjı (%) 35.3% 34.0% -1.3 puan
Net Kâr 14.6 11.7 -20%
Yolcu sayısı (mn) 22.8 22.3 -2%
- Dış hat 12.5 12.0 -4%
- İç hat 10.3 10.3 0%
Not: Bu bültendeki bilgiler TFRS Yorum 12 için düzeltilmiş ciro ve FAVÖK baz alınarak hesaplanmıştır.

Regnum Carya, misafirlerine Land of Legends’a ücretsiz

Regnum Carya’da ultra lüks konaklama, Land of Legends ile sınırsız eğlence ve macera ile bir arada... Herşey dahil konseptine yeni bir anlayış getiren ve her misafirine VIP hizmet sunan Regnum Carya Golf&Spa Resort, özellikle çocuklu misafirlerin hoşuna gidecek bir yeniliğe daha imza attı. Regnum Carya’da konaklayan misafirler, Antalya’nın en büyük tema parkı Land of Legends’a ücretsiz girip, macera dolu parkta gönüllerince eğlenebilecek.

Antalya Belek’teki Regnum Carya Golf&Spa Resort, misafirleri için spor, dünya lezzetleri, dinlenme ve eğlence dolu tatil deneyimine, Land of Legends işbirliği ile birlikte sınırsız macerayı da ekledi. Kış döneminde özellikle Kuzey Avrupa’lı golf tutkunlarının, yaz döneminde ise çocuklu ailelerin sıklıkla tercih ettiği Regnum Carya, 31 Ekim’e kadar en az 3 gün konaklayacak misafirlerine Antalya’nın en büyük tema eğlence merkezi Land of Legends’a ücretsiz girişi armağan ediyor. Land of Legends’ta sıra beklemeden hızlı giriş ve limitsiz eğlence hakkına sahip olacak olan Regnum Carya misafirleri, otelin sadece 1 kilometre uzağındaki macera dolu parkta gönüllerince eğlenebilecek. Misafirlerinin tümüne ‘herkes özeldir ve VIP hizmet almalıdır’ anlayışıyla yaklaşan Regnum Carya, otel ve tema park arasında, otelin diğer tüm ünitelerinde ve havaalanında olduğu gibi ücretsiz transfer sağlayacak. 

Geçtiğimiz yıl açılan Land of Legends’ın Belek’in çocuklu aileler için de bir çekim merkezi olmasını sağladığını belirten Regnum Turizm Yönetim Danışmanı Geylan Dursunoğlu, yaptıkları işbirliği ile ilgili şu bilgileri aktardı: “Regnum Carya Golf & Spa Resort, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmasının yanı sıra sunduğu olanaklarla çocuklu ailelerin konaklaması için de son derece elverişli bir otel. Çocuk havuzları, çocuk aqua parkı, büyük bir kreş ve çocuk adventure parkı bulunan Regnum Carya mevcut donanımları ile herkesin beğenisini kazanmayı başardı. Bu işbirliği ile yaz döneminde Land of Legends’ın açık olduğu süre boyunca otelimizde konaklayacak ailelere ayrıca daha büyük bir eğlence ve macera sunacağız.” 


Port Akdeniz, “yüksek sezonda kusursuz hizmet” için yatırımlarını tamamladı

Akdeniz bölgesinin en önemli ticaret ve kruvaziyer turizm kapısı Port Akdeniz, yüksek sezona tüm hazırlıklarını tamamlayarak giriyor. Tüm liman sahalarının betonlanması tamamlanan Port Akdeniz, yeni aldığı ekipmanlarla, operasyonel yapısını daha da güçlendirdi. Port Akdeniz’de, mermer ve doğaltaş ihracatında konteyner başına 80 dolar avantaj sağlayacak “Liman geçici gümrüklü sahasına 14 gün süreyle ücretsiz yük indirme hizmeti” fırsatı da 1 Mayıs itibari ile sunulmaya başlanacak.

Altyapı yatırımların tamamlandı ,“tüm liman sahalarının” betonlanması bitti, LED ışıklandırmaya geçildi. …Kruvaziyer turizm sezonunu kente toplam 5.131 turist çeken TUI Cruises’e ait Mein Schiff 3 adlı gemi ile 11 Nisan’da açan Port Akdeniz’de, ticari limanda da yüksek sezon hazırlıkları tamamlandı. 2014 yılında başlayan ve üç faz halinde yürütülen liman sahasının betonlaması çalışmalarının Nisan ayında tamamlandığını belirten Port Akdeniz Genel Müdürü Özgür Sert, “3.5 milyon dolarlık bir yatırımla toplam 110.000 metrekarelik liman sahasının betonu tamamen yenilendi. Betonlamayla beraber aydınlatma direkleri de yenilendi ve LED ışıklandırmaya geçildi. Böylece bir yandan limanın modernizasyonu ve güvenliğine katkı sağlanırken, diğer yandan da önemli ölçüde enerji tasarrufuna gidildi” dedi.

Yüksek sezonda daha iyi hizmet için ekipman yatırımları da tamamlandı… 
Port Akdeniz’in, “Yüksek müşteri memnuniyeti, kaliteli ve güvenli hizmet sunma” ilkesi ile ekipman parkını da sürekli yenilediğini vurgulayan Özgür Sert, “Son iki yılda 1 milyon doların üzerinde yeni makine ve ekipman yatırımı yapıldı. Hali hazırda güçlü ekipman parkımız; yeni alınan 3 adet paletli ekskavatör, 2 adet 7 tonluk forklift ve 2 adet mini yükleyici ekipman ile daha da güçlendirildi. Ayrıca, 1 Mayıs itibari ile sunacağımız ‘Liman geçici gümrüklü sahasına 14 gün süreyle ücretsiz yük alınması ile ilgili uygulama’ hizmetine operasyonel destek vermek için de 1 adet 32 tonluk forklift siparişi verildi. Ayrıca liman sahasında çalışan 30 ton ve üzeri tüm büyük iş makinaları, iş güvenliği tedbiri olarak kameralı sensorlar ile donatıldı. Port Akdeniz, tüm bu ekipman yatırımları ile; hali hazırda yüksek olan liman operasyonlarındaki güvenlik, kalite ve hız standartlarını daha da yukarıya taşımayı hedeflemektedir” açıklamasında bulundu.

Mermer ve doğaltaş için
14 gün ücretsiz depolama 
Port Akdeniz’de 1 Mayıs 2017 tarihi itibari “liman geçici gümrüklü sahasına 14 gün süreyle ücretsiz yük indirme hizmeti” verilmeye başlanacağını da hatırlatan Genel Müdür Özgür Sert, “Marble Buffer Storage – Liman geçici gümrüklü sahasına 14 gün süreyle ücretsiz yük indirme hizmeti için de tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 1 Mayıs itibari ile önemli avantajlar sunan bu hizmetimizi de tam performansla sunmaya başlayacağız. İlk etapta 6 ay süreyle sunmayı planladığımız bu hizmet ile birlikte mermer ve doğal taşta, ihracatçı firmaların maliyetleri konteyner başına ortalama 80 dolar düşecek. Bununla birlikte ve daha da önemlisi; bu avantajın sağlayacağı lojistik kolaylıklar sayesinde, nakliye ve yüklemelerini çok daha esnek ve planlı şekilde gerçekleştirme imkanı da bulacaklar” şeklinde konuştu.


25 Nisan 2017 Salı

HotelsPro Amerika Bölge Direktörlüğüne Juan Mi Llompart getirildi

Dünyanın önde gelen seyahat ve konaklama ürünü tedarikçilerinden MetGlobal şirketler grubunun, seyahat sektörü profesyonellerine teknoloji ve rezervasyon çözümleri sunan markası HotelsPro’da, Amerika Bölge Direktörlüğüne Juan Mi Llompart getirildi. E-ticaret, online seyahat, iş geliştirme, turizm işletmeciliği, ekip yönetimi, stratejik planlama, global satış ve sözleşme süreçleri gibi çeşitli alanlarda uzmanlığa sahip Juan Mi Llompart, satış ve sözleşme süreçleri dahil olmak üzere Amerika’daki tüm HotelsPro operasyonlarının yönetiminden sorumlu olacak.

İktisadi ve İdari Bilimler okuyan Juan Mi Llompart, profesyonel kariyerine Futura International Airways’de (İspanya) satış ve e-ticaret departmanında başladı. 2005 yılında İngiltere’ye taşındı ve MM Barcoding’de Uluslararası Satış ve Pazarlama Müdürü olarak görev yaptı. 2006 yılında İspanya’ya dönen Llompart, sırasıyla Hotetur Hotels & Blue Bay Hotels & Resorts, Hi Hotels (Thomas Cook Grubu) ve Majestic Resorts & Mar Hotels’de E-ticaret Satış Müdürü olarak çalıştı. 2008’de Meksika’ya taşındı ve Sandos Hotels & Resorts’a E-ticaret ve E-Ticaret Direktörü olarak katıldı. 5 yıllık görev süresinin ardından, Hong Kong, Tayvan ve Makao Bölgesel Kontrat Müdürü olarak Hotelbeds bünyesine katılmak için Hong Kong’a taşındı. Asya pazarında tecrübe kazanan Llompart, Meksika’ya geri dönerek Tourico Holidays’de Meksika, Karayipler & Orta Amerika Bölge Direktörü olarak çalışmaya başladı. Ardından aynı şirkette Latin Amerika Bölgesel Satış Direktörlüğüne yükseldi. Son olarak Jumbo Tours Group’un Amerika Ürün ve Satış Direktörü olarak görev yapan Llompart, Mart 2017’de HotelsPro’ya Amerika Bölge Direktörü olarak katıldı.

Juan Mi Llompart’un bünyelerine katılmasıyla ilgili açıklamada bulunan HotelsPro Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan: "Global turizm endüstrisinin önemli şirketlerinde önemli başarılara imza atan Juan Mi Llompart'ı HotelsPro ailesinde görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Kendisinin katkılarıyla, HotelsPro'nun Amerika bölgesinde daha güçlü olacağına inanıyoruz." dedi.

24 Nisan 2017 Pazartesi

Borajet Havayolları tarifeli uçuşlarına ara verdi

Yurt içinde ve dışında 80 farklı noktaya hizmet veren Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel havayolu şirketi olan Borajet Havayolları SBK Holding bünyesine devredilmesinin ardından, yapılmakta olan Dünya’nın en büyük havalimanlarından biri olacak, 3.havalimanına çok daha güçlü ve yenilenmiş olarak hizmet verme hazırlıklarını sürdürmektedir. 
Yeniden yapılanma ve güçlenme çalışmaları neticesinde, filosunda aktif olarak bulunan 10 adet uçağın 6’sının teknik arıza ve parça eksikliğinden dolayı uzun süredir yerde kalması sebebi ile oluşan teknik sorunların giderilerek, uçabilir duruma getirme çalışmaları devam etmektedir. 


Bu sebepten dolayı, 
Borajet Havayolları filosunun yenilenip yeni uçuş rotalarının ve planlamanın yapılması için,
24 NİSAN 2017 gününden itibaren uçuşlarına geçici bir süre ara vermiştir. Müşteri mağduriyeti ve ticari itibar göz önüne alınarak,Bu çalışmadan dolayı kıymetli misafirlerimizin mağduriyet yaşamaması için Türk Hava Yolları ile anlaşma sağlanmış olup Yolcularımızın uçuşları Türk Hava Yolları ile gerçekleştirilecektir.

Konu ile ilgili bilgilendirme Borajet Havayolları ve Türk Havayolları call centerlarından alınabilir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ramada İstanbul Taksim’den, sosyal sorumluluk projesi

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) üyesi Ramada İstanbul Taksim, dikkat çeken bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor

Ramada İstanbul Taksim, ‘I am Child’ projesi kapsamında Mardin’de yaşayan savaş mağduru Suriyeli kız çocuklarını ağırlıyor. 21 Nisan’dan başlayarak 25 Nisan’a kadar Ramada İstanbul Taksim’de konaklayacak çocuklar, günübirlik İstanbul gezisi yaparken, otel bünyesinde düzenlenen etkinliklerle keyifli saatler geçiriyorlar. Çocukların saksılara diktikleri çiçekler otelin lobisinde satışa sunulurken, bu satıştan elde edilen gelir ‘I am Child’projesine aktarılacak.

Çocukların boyadığı saksılar satışta 
‘I am Child’ projesi, savaş mağduru Suriyeli çocuklara küçük de olsa manevi destek vermek, farkındalık yaratmak ve onlara çocuk olduklarını hatırlatmak için Michal Bardavid tarafından başlatılmıştı. Öte yandan, çocukların boyadıkları çiçek saksılarını satın alarak onlara destek vermek isteyenler, Ramada İstanbul Taksim’e uğrayabilir veya info@ramadaistanbultaksim.com’dan iletişime geçerek detaylı bilgi elde edebilir. 


Yelkenciler Tuzla'da Nefes Kesti

Viaport Marina Fahir Çelikbaş Kupası Yat Yarışları Gerçekleşti
Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) organizasyonuyla dünyanın ilk ve tek 5 fonksiyonlu marinası Viaport Marina ana sponsorluğunda gerçekleşen Viaport Marina Fahir Çelikbaş Kupası Yat Yarışları, Tuzla açıklarında yapılan şamandıra yarışıyla tamamlandı.


Sabah saatlerine yarışçıların kıyasıya mücadelesiyle başlayan ve her geçen dakika artan rekabet ve heyecanla Viaport Marina önlerindeki finiş hattında son bulan Viaport Marina Cup Yelken Yarışları’nda dereceye girenlere ödülleri Viaport Marina’da yapılan ödül töreninde verildi. Viaport Marina Müdürü Mehmet Tunç, ’ Viaport Marina Cup, 50'ye yakın teknenin katılımıyla Tuzla koyunda gerçekleşen şamandıra yarışı ile tamamlandı, ardından da marinamızda gerçekleştirdiğimiz eğlenceli bir törenle ödülleri verdik. Tüm yarışçılara katılımlarından dolayı teşekkür ediyor ve dereceye girenleri ekibim adına tekrar tebrik ediyorum’’ dedi.

’’DENİZCİLİĞE KATKILARIMIZ DEVAM EDECEK’’
İstanbul yarış filosunu marinada ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Tunç, ’’Çok güzel bir yarışı daha geride bıraktık. Marina olarak denize katkı sağlamak olan amacımıza uygun etkinlikler yapmaya devam ediyoruz. Bu yıl 3. yarışımızı düzenledik, geçtiğimiz hafta Gemi İnşa ve Denizcilik Fuarı’nı yaptık, Türk denizciliğine katkı sunmak için çalışıyoruz.” diye konuştu.

Tayk/Vıaport Marına Fahir Çelikbaş Kupası Yat Yarışları dereceleri şu şekilde:

IRC1
BORUSAN RACİNG
GLOBAL ACTUS
ORIENT EXPRESS VI
IRC3
PEGASUS
BEKO
HAPPYHOUR
IRC4
ALIZE
İTÜ
IBS
GEZİ
BOREALIS
DORİS

QATAR AIRWAYS, IATA’nın 753 Sayılı Kararının Gereklilerini Yerine Getirdi

Qatar Airways, Hamad Uluslararası Havalimanında (HIA) Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) 753 sayılı Kararının gerekliliklerini yerine getirmeyi başaran dünyadaki ilk havayolu şirketi oldu. Qatar Airways tüm gereklilikleri zamanından bir yıl önce yerine getirdi.

Bu karar, havayolu şirketinin her bir bavulu yolculuğun başından sonuna kadar tüm yol boyunca izlemesini şart koşmaktadır. Bu belgelendirme, havayolu şirketi tarafından geliştirilen Bagaj Yönetim Sistemi’nin (“HAQIBA”) yanı sıra Qatar Airways web sitesi ve mobil uygulaması ile sağlanan kesintisiz gerçek zamanlı entegrasyon sayesinde alınmıştır. Qatar Airways, web sitesindeki ve mobil uygulamasındaki “Track My Bags” (Bagajımı İzle) özelliği aracılığı ile kontrol edilen bagajların gerçek zamanlı izlenmesine olanak sağlıyor ve yolculara sorunsuz bir bagaj deneyimi yaşatmaktadır. Mobil uygulama, ilgili güncellemeler ile yolculara bağalarına ilişkin gerçek zamanlı bildirimler sunmanın yanı sıra “My Trips” (Seyahatlerim) özelliğini kullanarak ihtiyaç doğrultusunda çeşitli detayları sunmaktadır.   

Sunulan detaylar arasında check-in, transfer, varış noktası gibi bagajın taşıma sürecinin hangi aşamasında olduğuna dair bilgilerin yanı sıra bavul etiketleri ve şeridine ilişkin ilgili bilgiler de bulunmaktadır. Bu bilgiler, yolculuk süresince yolcuları yönlendirmekte ve bavulun gecikmesi ya da kaybolması halinde durumun anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. HAQIBA sistemi, taşıma süresinin optimize edilmesi için Qatar Airways personelinin geciken bavulları proaktif bir şekilde yönetmesine olanak sağlamaktadır.

Qatar Airways Group CEO’su Mr. Akbar Al Baker: “Yolculuğun başlangıcından bitişine kadar tüm yol boyunca yolcuların bagajlarına gösterdiğimiz özen, müşterilerin yaşayacağı deneyime verdiğimizin önemin başka bir göstergesidir. Bagaj yönetim sistemlerimizi IATA gereklilikleriyle uyumlu hale getirmek amacıyla attığımız proaktif adımların sonucunda bu uluslararası birliğin, Hamad Uluslararası Havalimanında Qatar Airways’in kullandığı uçtan uca izleme uygulaması sayesinde belgelendirilen ilk havayolu şirketi olduğunu duyurmasından dolayı mutluyuz.” dedi.

IATA Havalimanları Yolcu, Kargo ve Güvenlik’ten sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Mr. Nick Careen ise, Qatar Airways’in son birkaç yıldır IATA’nın 753 sayılı Bagaj İzlemeyle ilgili Kararına uymak için gösterdiği çabaların karşılığını aldığını belirterek: “Doha’daki merkezinde bu çözüme bütünüyle uyulmasını sağlayarak dünyada bir ilki başaran Qatar Airways’i tebrik ediyoruz. Yolculuğun her aşamasında bagajları takip etme imkânı sunması sayesinde havayolu şirketinin tüm bagaj operasyonları görsel olarak yönetilebiliyor ve daha kolayca izlenebiliyor. Böylece kaybolan veya geciken bagajlar daha kolay takip edilebiliyor, bulunabiliyor ve teslim edilebiliyor. Bu da, yolcuların çok daha iyi bir deneyim yaşamaları anlamına geliyor.” dedi.  

753 sayılı karar, tüm dünyadaki havalimanlarında bagajların kötü bir şekilde taşınmasını engellemek, dolandırıcılıkları azaltmak ve yolcu memnuniyetini arttırıp genel bagaj yönetimini iyileştirmek amacıyla geliştirildi. 1 Temmuz 2018 tarihine kadar IATA üyesi tüm havayollarının 2016 yılında yayınlanan karar uyması zorunlu hale getirilmiştir. Doha’daki merkezi olan Hamad Uluslararası Havalimanına (HIA) bir sertifika verildi; ağdaki tüm istasyonlar kararı uygulamaya başladıktan sonra, IATA tarafından havayolu şirketine platinum sertifika verilecektir. 

Bu yıl HIA, 2017 Skytrax Dünya Havalimanı Ödülleri kapsamında Dünyanı En İyi Altıncı Havalimanı seçilmesinin yanı sıra art arda üçüncü defa Orta Doğu’nun En İyi Havalimanı unvanının da sahibi oldu. Havalimanı aynı zamanda art arda ikinci defa Orta Doğu’da En İyi Personel Hizmeti Sunan Havayolu Şirketi seçildi.  Gökyüzündeki en genç ve son teknoloji ile donatılmış filolarından birine sahip olan Qatar Airways, havacılık sektöründe dönüm noktası olan bir sözleşmeyle kısa süre önce Boeing’e 100 adet yeni jet siparişi verdi. Katar Devleti’nin ulusal havayolu şirketi, teknolojik açıdan dünyanın en gelişmiş uçağı olan Airbus 350’yi tanıtan dünyadaki ilk firma olurken, ultra modern bir uçak olan Boeing Dreamliner’ı da Orta Doğu’da tanıtıp filosuna katan ilk havayolu şirketi oldu.      7 Kere Düş, 8 Kere Kalk

Dünyada mutluluk yaşı 14.5 sınırına kadar geldi dayandı
 Artık çocuklarımız bile kronik mutsuz. Dünya Mutluluk Günü kapsamında bir araya gelenler, Japonların ünlü atasözü “7 Kere Düş, 8 Kere Kalk” ışığında İş’te Mutlu Olmanın yollarını öğrendi. Çalışma hayatının zorlu süreçleri ve yaşam şartlarının güçlüğü mutluluk seviyemizi belirliyor. Özellikle iş yaşamında mutlu olmak, yaşam kalitesinin artmasına vesile oluyor. Dünya Mutluluk Günü kapsamında düzenlenen İş’te Mutluluk Konferansı, Workinton’un ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 


Tijen Mergen tarafından kurulan Happiness At Work tarafından organize edilen İş’te Mutluluk Konferansı’nın üçüncüsü gerçekleştirildi. TEB, Techno Gym ve Workinton tarafından desteklenen konferansın bu yıl ki teması ise bir Japon Atasözü olan “7 Kere Düş, 8 Kere Kalk” oldu. Dünyada mutluluk yaşının son 50 yılda düşerek 14.5 yaş sınırına kadar geldiğini söyleyen Happiness At Work Kurucusu Tijen Mergen, “Artık çocuklarımız bile mutsuz. Daha fazla birbirimizi kırarak, didişerek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bizim mutlu olmaya çok ihtiyacımız var. Hem kurum, hem de bireyler olarak kendimizi daha iyi ifade etmemiz gerekiyor. Zaten konferansın amacı da yılmazlığı elde etmenin yollarını bulmaktır” dedi. TEB İK ve İnovasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Nilsen Altuntaş ise, “Kurumların kar elde çabalarının çalışanlar için öncelikli bir anlam ifade etmiyor. Bu anlamı ortaya çıkarmak için kapıdaki güvenlikten, aşçısına kadar herkesin ortak değeri kabullenmesi gerekir. Çalışanın bağımlılığını isteyen bir kurum, önce çalışanına ne vermesi gerektiğini bilmesi gerekiyor” diye konuştu.  

Zor zamanlarda mutlu olma sanatını anlatan Alexadener Kjerulf da konuşmasında dünyanın 46 ülkesinde işyerinde mutlu olmanın sırlarını anlattığını ifade etti. Kjerulf, şirket yöneticilerine, çalışanlarının mutluluğu sağlamak için para yerine yaratıcılıklarını kullanmalarını ve başarıları kutlamayı tavsiye etti . Techno Gym Kurucusı Vittoio Zagaia da iş yerinde mutluluğun sırrının sağlıklı yaşamdan geçtiğini söyledi. Techno Gym’in fiziksel aktiviteyi artırmak için kurulan bir şirket olduğunu söyleyen Zagaia, “Dünyada 20 binden fazla olan çalışanı olan şirketler çalışanları için sağlık programları geliştirmeye başladı. Her yıl bu şirketler kişi bazlı bu yatırımlarını 693 dolara kadar çıkarttı. Çalışanlarınızı hareket ettiği için ödüllendirin ve bunu yönetin” dedi. Workinton Pazarlama Direktörü Ayçe Ayyıldız ise konuşmasında, “Çalışanların verimliliğini artırmak en önemli artılardan yolalrdan biri çalışma mekanlarıdır. Workinton’un herkesin daha iyi çalışması ve mutlu olması için mekanlar sağlıyor” şeklinde konuştu. 

Dalgınlık Epilepsi İşareti Olabilir!

Doç. Dr. Adnan Ayvaz epilepsi hastalığı hakkında merak edilenleri cevapladı 
Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Nörolojisi Uzmanı Doç. Dr. Adnan Ayvaz çocuklarda epilepsi hastalığı hakkında merak edilenleri cevapladı!

Epilepsi nedir?
Epilepside beynin tamamında veya bir bölgesindeki bir grup beyin hücresinde anormal olarak kısa ve ani başlayan aşırı biyo-elektriksel deşarjlar ortaya çıkar. Bu da nöbet ve havaleye neden olur.  

Belirtileri nelerdir ?   
Nöbetler beyinde kaynak aldıkları bölgedeki hücre gruplarına göre farklı belirtiler gösterebilir. Kasılma olmayan nöbetler: Dalgınlık, sabit bakma, donakalma, bazen korku hissi.  Kasılma ile gelen nöbetler: Ani bilinç kaybı, yere düşme, kol ve bacaklarda sürekli kasılma, kasılı kalma, ağızdan körük gelme, altına kaçırma, dişlerde kenetlenme ve morarma. Bebeklerde nöbetler büyük çocuklardaki gibi belirgin olmayabilir. Sebepsiz ve sık ani sıçramalar, ağzın tek taraflı çekilmesi, ağız şapırdatma, sık göz kırpma, sabit bakmalar nöbet olabilir. Çocuğunuz yapmakta olduğu bir aktiviteyi kesintiye uğratıyor ve durgunlaşıyorsa, buna farkında olmadan yaptığı küçük el, kol, mimikler eşlik ediyorsa nöbet açısından incelenmeli.  

Sebepleri nelerdir ?  
Epilepsi vakalarının yüzde 50-60’ında bir neden bulunamaz. Bu tip epilepsiler genellikle 15 yaşından önce başlar. Geri kalanlarında nedenler şunlar: Doğuştan metabolizma hastalıkları, gebelikte beyin gelişimi etkileyen olaylar (rahim içi enfeksiyonlar vb.), doğumda beynin oksijensiz kalması, kafa içi kanama, menenjit, kazalar, beyin tümörleri ve uzun süren ateşli havaleler.

Nasıl tedavi edilir ?
Epilepsi nöbetleri öncelikle anti-epileptik denen ilaçlarla tedavi edilir. İlaçlar nöbetleri baskılayarak tedavi eder. Hastanın durumuna ve hastalığın seyrine göre tedavi süresi 2-4 yıldır. Ömür boyu ilaç cevap vermeyen dirençli hastalarda VNS, epilepsi cerrahisi gibi diğer tedavi seçenekleri de kullanılır.   

Tamamen iyileşebilir mi ?  
Çocuk hastaların büyük çoğunluğu ilaçlara iyi cevap verir ve nöbetler kontrol altına alınır. Tedaviye iyi yanıt veren, başka nörolojik problemi olmayan, en az 2 yıl nöbetsiz dönem geçiren çocuklarda iyileşme kabul edilir ve ilaçlar azaltılarak kesilebilir. Epilepsi ilaçlarının kontrolsüz bir şekilde ani kesilmesinin nöbetlerin tekrarlanmasına yol açacağını çocuk hastalarda yüzde 70-80 gibi yüksek bir oranda epilepsiden tamamen kurtulmak mümkündür.

Antalya’da futbol sahaları beyzbol sahası oldu

Antalya beyzbol takımlarını ağırlıyor
Finlandiya’nın ünlü beyzbol takımı Lippo, 22 kişilik kafile ile Antalya’ya geldiği bir haftalık kampınını tamamlayarak ülkelerine döndü

ANTALYA dünyaca ünlü futbol takımlarını ağırlamanın yanı sıra şimdi de ünlü beyzbol takımlarına ev sahipliği yapıyor. Özellikle hava şartları muhalefeti nedeniyle ülkelerinde zor anlar yaşayan İskandinav ülkesi sporcuları, çalışma kamplarını ülke dışında yapmayı tercih etmeye başladı. Finlandiya Beyzbol süperlig takımlarından Lippo’da Türkiye’yi tercih eden takım oldu. 

FUTBOL SAHASI OLDU BEYZBOL SAHASI
İskandinav pazarının en büyük Türk tur operatörlerinden biri olan, Detur tarafından gerçekleştirilen organizasyon ile Antalya’ya 22 kişilik kafile ile gelen Lippo Beyzbol takımı, Regnum Carya Golf Resort Hotel’de konakladı. Bir hafta boyunca beyzbol sahasına çevirdikleri futbol kompleksinde yoğun antramanlar yapan Finli beyzbol takımı, Antalya’nın güneşli havası sayesinde yoğun enerji depoladıklarını ifade ederek ülkelerine memnun döndüklerini belirtti. 

DAHA ÇOK TAKIM GELECEK
Detur Sports Satış ve Pazarlama Müdürü Tanjan Ercan, Finlandiya’nın Oulu kentinden gelen Lippo Beyzbol takımının 1955 yılında kurulan köklü bir kurum olduğunu belirterek, spor turizminin sadece golf ve futboldan ibaret olmadığını vurguladı. Ercan, “Detur Sports olarak turizmin çeşitliliğinin artması yönünde yoğun çaba sarfediyoruz. Bu bağlamda özellikle İskandinav pazarında teknik bir çalışma yürütüyoruz. Beyzbol ligi Finlandiya’nın en önemli sportif faaliyetleri arasında yer alıyor. İskandinav ülkelerine özgü pek çok farklı spor gruplarını Antalya’da ağırlamaya hazırlanıyoruz” dedi.

23 Nisan 2017 Pazar

Ulusoy’un Tarihi Konaklarının keyfini çıkarın

Türkiye’nin ilk yerli Butik Oteller zinciri Melek Hotels Genel Müdürü Uğur Zeren, Baş harfi “M” ile başlayan şehirlere her zaman yatırım için daha sıcağız dedi.Melek Hotels’in kurucusu Mehmet Ulusoy’un da memleketi olan Mudurnu’ya, Melek Hotels’in otelcilik ve ağırlama konusundaki tecrübe ve deneyimleriyle, hem Mudurnu’nun turizm sektöründe olması gereken sınıfa ulaşmasına yardımcı olmak hem de Melek Hotels ailesine yeni sıcacık 200 yıllık tarihi bir konak katmanın mutluluğu içinde…    

MELEK HOTELS İLK TUĞLAYI MARMARİS SELİMİYE KÖYÜ’NDE KOYDU 
Melek Hotels’in ilk  zincir oteli Marmaris’in Selimiye köyünde Caridea Otel & Restaurant adıyla açıldı. Sonrasında Melek Hotels zinciri genişletme çalışmaları başladı. Moda’daki otelin inşaatının başlaması ve yeni otel fikirleriyle, Melek Hotels marka yatırımcısı Mehmet Ulusoy’un kızı Melek’le aynı ismi alarak Melek Hotels oldu. 

MELEK HOTELS ZİNCİRİ BÜYÜYOR
Melek Hotels’in şu an hizmette olan, Melek Hotels Moda ( İstanbul ), Melek Hotels Pera (İstanbul), Melek Hotels Mudurnu ( Bolu ) ve Melek Hotels Selimiye ( Marmaris ), Melek Hotels Bozburun ( Marmaris ) ile beş oteli ve 2017 yılında açmaya planlanan, Bolu Mudurnu’da tarihi bir konak, diğeri Bozburun yarımadasında karayla ulaşım olmayan bir bölgeye teknelerle misafirlerimizi ulaştıracağımız butik ama özel bir konseptte hizmet verecek diğer yatırımızla 2017 yılında yurt içinde 7 otele ulaşmayı hedefliyor.  Londra’da da 14 Şubat sevgililer gününde açılan Melek Kitchen, Melek Hotels grubunun yurtdışındaki ilk temsilcisi oluyor. Londra’daki Melek Kitchen’da, aynı zamanda usta aşçılık belgesine de sahip olan Mehmet Ulusoy mutfağa da giriyor.

TÜRK EVİ TARZINDA DEKORE EDİLDİ
Melek Hotels Grubu Otelleri “bulunduğu bölgenin en iyi konumunda olmasına önem veriyor. Melek Hotels Grubu, 200 yıllık tarihi Tekkeliler Konağını, orijinaline birebir sadık kalarak restore ederek konuklarına geçmişten geleceğe yolculuk yaptırıyor. Dekorasyonunda tasarım ve sanat çizgileri olması “birebir samimi hizmet” mottosu olarak öne çıkıyor. Mudurnu Tekkeliler Konağı Melek Hotels grubunun tarih ve doğanın iç içe olduğu 4. Oteli … Geleneksel Türk evi tarzında dekore edilen Melek Hotels Mudurnu – Tekkeliler Konağı, yüksek tavanlı odaları, ahşap zemin ve toprak sıvayla sıvanmış duvarları ile ön plana çıkıyor. Restaurantın da kuzine sobalar ve yöresel masa örtüleri gerçek ve sıcak Mudurnu’yu hissettiriyor. 

MEMNUNİYET ÇITAMIZI EN ÜST SEVİYEDE TUTUYORUZ
Melek Hotels Genel Müdürü Uğur Zeren, Melek Hotels çizgisini kalitesini ve büyüme stratejisini şirket prensiplerine bağlıyor. Melek Hotels organizasyon yapısı, işini en iyi bilen, ayrıcalıklı ve özel hizmet için olmazsa olmaz kurallarını iyi işleten sorumlu arkadaşlar ile kalite çıtasını en üst seviyede tutuyor. Beraber çalıştığı ekip arkadaşlarıyla uzun süreli çalışmak, aynı yolda başarılara ortak olmak, ortak fikirler sunmak ve uygulamak, hedefe daha hızlı yakınlaşmak Melek Hotels ‘in başarı çizgisini daha yukarılara taşıyacaktır. Genel düzenin ve işleyişin korunması ve geliştirilmesini, hepsinden de çok yeni neler yapabiliriz onları planlıyoruz diyor.
“BUL VE İHYA ET” OPERASYON KODUMUZ
Melek Hotels olarak “Değişmeyen tek şey değişimdir” sözünü de hep hatırlayıp yenilikler içinde olmaya çabalıyoruz ve digital Dünya’nın ne kadar hızlı geliştiğini, ne kadar bizi içine çektiğini fark edip, tüm yenilikleri, sosyal medyayı, digital pazarlamayı yüksek hızda kullanıyoruz. Melek Hotels hesaplarımızı takip eden takipçilerimize özel fırsatlar, ücretsiz konaklama hediyeleri gibi paylaşımlar yapıyoruz.

MUDURNU’DA YÖRESEL LEZZETLERLE ÖN PLANA ÇIKIYOR
Toplantı ve konaklama paketlerinin dışında, yöresel lezzetlerle ön plana çıkan servisleri, alışılmışın dışında bir tecrübe ve yüksek memnuniyet sağlıyor.  Tekkeliler Konağı içinde bulunan yöresel lezzetlerin bol çeşidiyle konuklarına hizmet veren Melek’in Mutfağı aynı zamanda  Melek’in Mutfağı adıyla ilk şubesini, Melek Kitchen Londra da açtı. Tamamen doğal ürünlerin kullanıldığı Melek’in Mutfağı’nda  ilk defa tadacağınız farklı lezzetlerde buluyorsunuz. Mudurnu yöresel yemeklerinden Kaşık Sapı, Kızılcık Tarhanası bölgeye has Turşuları ve Kabaklı Gözleme en sık tüketilen yiyeceklerden oluyor. Menüleri çok iddialı yöresel lezzetler ön plana çıkıyor. Mudurnu’lu Executive Chef en iddialı olduğu Güveçte kullandığı etleri ve o güvece kattığı baharatları özel olarak hazırlıyor. Kaşık sapının hamuru , kabaklı gözleme gibi ürünler  yöre halkı tarafından doğal ürünlerle yapılıyor. 

MUDURNU TARİH KOKUYOR
Mudurnu, turizm potansiyeline sahip bir ilçe, bu tarihe kadar bu potansiyel ön plana çıkarılamamış. Doğa’nın cömert davrandığı ilçelerden olan ipek yolu üzerindeki Mudurnu’nun, 1300’lü yıllarda Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılmış hamamı, camisi, saat kulesi ve tarihi arasta (Mudurnu çarşısı)  sizi tarihin içinde seyahate  çıkarıyor. 10 dakika uzaklıktaki Abant gölü, kaplıcaları, türbeleriyle de bir çok yerli ve yabancı turistin ilgi odağı. Mudurnu tarihte çok önemli yeri olan bir yerleşim alanı. Tarih,Doğa ve Kültürel miraslarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini fazlasıyla çekebilecek bir bölge. Mudurnu  çevresinde Abant gölü, Sünnet Gölü  gibi gezilebilecek bir çok alan olması, doğa sporları için ideal bir parkur olarak da  göze çarpıyor. İstanbul ve Ankara gibi metropollere yaklaşık 2.5 saat mesafede olması Mudurnu’yu cazip kılan özelliklerinden bir kaçı.   

HER HAFTA İSTANBUL’DAN MUDURNU’YA YOLCULUK
Her hafta Perşembe kesin çıkışlı bir tur aracımız İstanbul’dan Mudurnu’ya yola çıkıyor. 14 Turizm seyahat acentesi(www.14.com.tr 0 374 2175080) ile  Mudurnu yöresel lezzetleri tadılıyor, Tarihi arastasında eski dükkanlar geziliyor, Cuma günleri bozulmadan devam eden geleneksel Ahilik Duasına katılım ve Abant gölü ve çevre gezilerinin olduğu bir turumuz mevcut. Münferit gelmek isteyen misafirlerimiz içinde özel paket turlar düzenliyoruz.  WEB MEDYA- Turizmin Sesi tarafından üretilen, http://www.turizminsesi.com/| http://www.tourismexclusive.com/|http://turizminsesi.blogspot.com.tr/ yayınlanan haberlerin tüm hakları saklıdır. Kod, Haber, Resim,Röportaj gibi her türlü içeriğinin tüm telif hakları WEB MEDYA GRUBU'na aittir. Aksi taktirde ADA Hukuk Burosu yetkilidir.