8 Aralık 2012 Cumartesi

SEKTÖRÜNDE TÜRK GM’LERE BAKIŞ


TURİZMİN SESİ
Konaklama sektöründe Türk Genel Müdür trendlerini değerlendiren BW Plus The President Hotel Genel Müdür Yardımcısı Murat Arslan, Türk Genel Müdürlerin çoğunluğunu Ön Büro departmanı kökenliler oluştururken, dünyadaki Genel Müdürlerin ise Yiyecek & İçecek departmanı kökenli olduğunu belirtti.  Türk Genel Müdürlerin erken yaşta iş hayatına atıldıklarını kaydeden BW Plus The President Hotel Genel Müdür Yardımcısı Murat Arslan şunları söyledi:

“Dünyada son 50 yıldır, ülkemizde ise son 25 yıldır turizm sektö¬rünün artarak büyümesi ve gelişmesi, otelcilik sektöründe çalışan otel genel müdürlerinin önemini daha da arttırmaktadır. Pazarlamadan satışa, bütçeden güvenliğe kadar birçok noktada verdikle¬ri kararlar ile otellerin yönetiminde çok etkin adımların altına imza atan Türk Genel Müdürlerin yetiştirilmesi ve gelişmelerinde; gerekli araştırmaların özellikle otelcilik sektörü eğitimini veren üniversiteler tarafından yapılmasına ve sektörün gelişmesine ışık tutmasına ihtiyaç vardır. Şu an sektörde çalışan Türk Genel Müdürlerin çoğunluğu ”Ön Büro” Departmanı kökenlidir. Daha sonra sırasıyla, Yiyecek & İçecek, Satış & Pazarlama ve Muhasebe Departmanı kökenli çalışanlar gelir. Kat hizmetleri, Teknik Servis, Mutfak ve diğer departmanlarda müdür olarak çalıştıktan sonra Genel Müdür olanların oranları ise oldukça düşüktür.  Dünyada bu sıralama, önce Yiyecek & İçecek Departmanı, sonra Ön Büro ve ardından Satış & Pazarlama Departmanları olarak görülmektedir. Genel Müdürlerimizin büyük bir çoğunluğu da bu pozisyona gelmeden önce Genel Müdür Yardımcısı görevinde bulunmuşlardır.Ülkemizde son yıllarda, rekabet ortamı ve otel sayılarının hızla artması, yatırımcıların ve otel sahiplerinin otellerini doldurma problemi yaşayacakları endişesi taşımaları, Satış ve Pazarlama kökenli Genel Müdür sayılarında belirgin bir artışın olmasını sağlamıştır.

Genel Müdürler genç yaşta iş hayatına atılıyor, çekirdekten yetişiyor
Türkiye de çalışan Türk Otel Genel Müdürlerinin kariyerleri ile ilgili bir araştırmaya girecek olursanız,  bölgelere göre belirgin farklılıkların olduğunu göreceksiniz. Eğitim durumları, yaşları, yabancı dil bilgileri, mesleğe ilk başladıkları bölümler, bir otelde toplam çalışma süreleri bölgesel olarak değişmektedir. Uluslararası otellerde ve lüks otellerde Genel Müdür olmanın daha zor olduğu hesaba katılırsa, bu otellerde Genel Müdürlük yapan kişilerin geçirdikleri eğitim süreçlerinin daha uzun olduğu görülmektedir. Bu kişilerin, hangi bölümde çalışmaya başlarlarsa başlasınlar zaman içerisinde diğer tüm birimlerle ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmeleri ve tecrübe kazanmaları için gerekli eğitim süreçlerinin daha uzun sürdüğü kesindir.

Türk Genel Müdürlerin ilk mesleğe başlangıçlarına baktığınızda, çoğunun genç yaşta iş hayatına atıldığını görürsünüz. Bu yazının bilimsel bir araştırma olmamasından dolayı verilen rakamlar net olmasa da, Otel Genel Müdürü olarak çalışan kişilerin mesleğe ilk başlama yaşının ülkemizde 20-22’li yaşlar olduğunu söylemek yanlış olmaz. Özellikle, sahil kesimlerinde bulunan otellerimizin Genel Müdürlerinin tabir yerinde ise çekirdekten yetişerek o pozisyonlara geldikleri ve çok daha erken yaşta mesleğe atıldıkları söylenebilir. Ayrıca Türk Genel Müdürlerimizin büyük bir bölümü daha okul yıllarında hem okuyup, hem çalışmaya başlamış kişilerdir.

Genel Müdür olmak için iyi bir otelcilik bilgisinden fazlasına ihtiyaç vardır
Bir otelde iyi bir Genel Müdür olmak için otelcilik hakkında çok iyi bilgi sahibi olmaktan daha fazlasına ihtiyaç vardır. Yenilikçilik, yönetim bilgi ve becerileri, şirket politikalarının farkındalığı, iyi bir zaman yönetimi, araştırma ve geliştirme ruhu, iletişim konusunda üstün beceriler, müzakere yeteneği ve sağlam bir kişiliğe ihtiyaç vardır. Bununla birlikte, kişinin fiziksel yapısı, tarzı, hoşgörüsü, güçlü belleği, risk alabilme yeteneği ve sağduyusu da önem taşımaktadır.

Doğru zamanda doğru yerde olmak ve şans faktörü de çok önemlidir
Otel Genel Müdürünün çok iyi delege etme yeteneğine de sahip olması gerekir. Aynı zamanda servis ve mutfak bilgisine, ön büro işlemleri bilgisine, temizlik ve bakım onarım bilgilerine ihtiyacı vardır. Otelin her tarafında tüm otel çalışanları ve misafirleri ile her zaman iletişim halinde olmalıdır. Başarının iyi ilişkiler ve komünikasyondan geldiğinin bilinmesi gerekir. Misafir memnuniyetinin en üst seviyede tutulmasının sağlanması ve her koşulda memnuniyetin ölçülmesi çok önemlidir. Genel Müdürün herhangi bir problem karşısında, konuyla direk ilgilenmesi ve çözüm seçeneklerini hayata geçirmesi şarttır.

Teknik bilginin yanı sıra, tecrübe gerekiyor
Otel yönetimi teknikleri ve stilleri,  planlama ve bütçe yönetimi, kontrol sistemleri ve muhasebe, büyük organizasyonlar ve operasyonu, otelin teknik altyapısı ve diğer teknik bilgiler hakkında mutlaka eğitim almış ve tecrübe kazanılmış olunmalıdır. Bununla beraber yabancı dil bilgisi, bilgisayar ve teknoloji bilgisi, sunum ve iletişim teknikleri,  pazar analizi yapabilme, ekonomik verilerin değerlendirilmesi ve risk analizi yapabilme, protokol bilgisi, zaman yönetimi, baskı altında karar verebilme yeteneği, enerji ve diğer kaynakların korunması ve tasarruf edilmesi ve çevrenin korunması gibi konularda kendisini geliştirmesine ihtiyaç vardır. Bütün bu konuların sadece teorikte değil, pratikte de uygulanmış ve tecrübe kazanılmış olması çok önemlidir.

Sektöre, erkek Genel Müdürler egemen
Ülkemizde Otel Genel Müdürlerinin çoğunluğu erkektir. Bayan Genel Müdürlerin sayısı, maalesef çok azdır. Nedenleri arasında, bayan personele bu konuda çok fazla şans verilmemesi, sektörde çalışan bayan personelin kendi hedeflerinde Genel Müdür olmaktan ziyade belirli bir yaştan sonra arka planda bir ofis işinde çalışıp çok fazla ön plana çıkmak istememeleri, otelcilik sektörünün uzun saatler çalışılıp,  çok fazla sorumluluk alınan zor bir meslek oluşu ve evlilik hayatı ile iş hayatını birlikte yürütmenin getirdiği zorluklar ilk akla gelen nedenlerdendir. Sektörde kendisini yetiştirmiş çok değerli Bayan Genel Müdürlerimiz vardır, fakat sayı olarak erkek genel müdürlere oranları çok düşüktür.

Sektördeki gelişmelerden haberdar olmak gerekir
Genel Müdürlerimizin otelcilik camiasındaki gelişmelerden haberdar olması, kendilerini her fırsatta ve her alanda geliştirmeleri ve değişen trendlerden haberdar olmaları ve bunları kendi otelinde uygulamaları önemlidir. Misafirin istek ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmış bir otel yapısı, otelin verdiği servislerin promosyonunun yapılıyor olması, rezervasyon ve satış ağının iyi bir şekilde kurulmuş olması ve verimli bir şekilde çalışıyor olması gerekir. Otelin temiz, konforlu, güvenli, standartları oluşturulmuş,  eğitimli ve alakalı personele sahip olması gerekir.

Hedef ve planlamalar işinizi kolaylaştırır
Otel Genel Müdürleri tarafından kısa ve uzun vadeli hedeflerin belirlenmiş planlı bir çalışmanın yapılmış olması, kalite kontrol sistemlerinin kurulmuş olması, plan ve bütçelerin hazırlanmış olması, sorumlulukların ve görevlerin belirlenmiş olması gerekir. Bunlarla beraber, personel eğitimlerinin planlanmış ve yapılmış olması, iletişim ağının ve seviyesinin belirlenmiş olması, otel oda ve tüm diğer bölümlerinin yıllık periyodik bakımlarının yapılmış ve planlanmış olması gerekir. Gerekli tüm lisansların ve eğitimlerin alınması da çok önemlidir. Otel ile ilgili alanlarda yapılması gereken sigorta işlemlerinin yapılıp, hazır hale getirilmesi sizi birçok konuda rahatlatacaktır.

İşinizi iyi yapın, asansöre bindiğinizde en yüksek düğmeye basmaya hazır olun
İşinizi iyi yapın, elinizden gelenin en iyisini yapın. Giyiminize her zaman özen gösterin, saç bakımınızı ve makyajınızı her zaman sade ve bakımlı yapın. Kibar olun, personelinize karşı güvenilir ve kabul görür bir tavrınız olsun. Dikkatle dinleyin, dürüst olun, misafirleri selamlayın, gerekli yerlerde gerekli tavsiyeleri yapmaktan korkmayın. Öğrenebileceğiniz ve kendinizi geliştirebileceğiniz her fırsatı değerlendirin. Kendinizin her konudan haberdar olabileceği bir organizasyonu kurup, otelde olup biten her şeyden haberdar olun. Verilen tekliflerden, promosyonlardan, özel organizasyonlardan, VIP kişilerin kim olduğundan ve gruplardan haberdar olun. İmkanınız oldukça, dünyanın her tarafında çalışıp oradaki çalışmalar ve servis hizmetlerinden haberdar olun.

Otel yöneticileri veya otel sahiplerinin büyük bir kısmı Otel Genel Müdürlerini ve departman müdürlerini kendi elemanları içerisinden seçmek isterler. Eğer siz, tüm bu vasıflara sahipseniz ve asansöre bindiğinizde üst düğmelere basacak kabiliyette iseniz, promosyon alacak kişinin siz olduğunuz kesindir.

Bir şeyin altını kalın “Board Marker” ile çizmekte yarar görüyorum ki:
“Believe is good, control is better”
“Güvenmek güzel, fakat kontrolü asla elden bırakmayın”

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder