24 Ocak 2013 Perşembe

KÜÇÜK OTELLER DERNEĞİ KURULDU


TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI MİSAFİRLERİN ÖNEMLİ BİR ORANI KÜÇÜK OTELLERİ TERCİH EDİYOR


Türkiye  küçük otelciliğinin artık ciddi ve güçlü bir organizasyon altında  buluşmaları ve her anlamda dayanışma içinde olmaları için Küçük Oteller Derneği kurulmuştur

2000’ li yıllarla birlikte, tüm dünyada bireylerin yaşam tarzları, talepleri, seyahat alışkanlıkları ve beklentileri, önceki dönemlere göre daha farklı bir yola girmiştir.   Yoğunlaşan  ve rekabet hızı artan iş koşulları, hızlanan iletişim, teknolojik imkanlar sayesinde öğrenme ve haber alma hızının son derece artması nedeniyle tercihler ve trendler,  insanların kendilerini daha iyi hissettikleri koşullara , ürünlere ve  mekanlara yönelmiştir. Seyahat trendleri de bu akımdan en fazla etkilenen alanlardan biridir.  Daha özeli ve kendine özgü hizmet ve ürünü arayan yeni tip bireysellerin tercihi de yerel  özellikler barındıran, kendini içinde özel hissedeceği, daha küçük ve sevimli otellere doğru olmuştur.


Küçük oteller konusunda ülkemizin özellikle bazı bölgeleri,  örneğin İstanbul, Ege sahilleri, Kapadokya bölgesi gibi, daha yoğun olmakla birlikte, hemen hemen tüm illerimizde  artık özellikli küçük oteller bulmak mümkündür ve bu alanda yatırımlar da devam etmektedir. Türkiye’de çok nitelikli küçük oteller bulunmaktadır. Türkiye’ye gelen yabancı misafirlerimizin önemli bir oranı, küçük otellerimizi tercih etmektedir.  Bugüne kadar,  kendi kendilerine yollarına devam eden Türkiye  küçük otelciliğinin artık ciddi ve güçlü bir organizasyon altında  buluşmaları ve her anlamda dayanışma içinde olmaları için Küçük Oteller Derneği kurulmuştur.

Tüm dünyada internetin hızla yaygınlaşması ve böylece  insanların dünyanın neresinde olursa olsun, konaklayacağı otele doğrudan ulaşabilmesi  ve değişen seyahat trendleri küçük ve butik otelleri ön plana çıkarmıştır. Her ülke bu gerçekler ışığında bu tarz otelciliği geliştirmek amacıyla özel politikalar oluşturmaktadır. Türkiye olarak bizim de bu tür politikalar geliştirmemiz ve  geliştirilen politikaları istikrar ve birlik  içinde uygulayabilmemiz,   hem sektör  hem de Turkiye turizmi açısından önemli  faydalar sağlayacaktır. Bu birliği ve istikrarı sağlamak açısından Derneğimiz sektörde var olan  önemli bir boşluğu doldurmak üzere  kurulmuş olup,  bu amaç doğrultusunda önemli bir görev üstlenmiş bulunmaktadır.  Küçük oteller ölçeklerinden dolayı modern dünyanın getirdiği hizmet ve pazarlama standartlarını yakalamakta bazı zorluklarla karşılaşmaktadırlar.

Çoğu mesleğin dışından gelen, sevgi ve özveriyle işini yapmaya çalışan küçük otel sahipleri bu güçlüklerle mücadele etmekte çoğu zaman sıkıntılarla karşılaşmaktadırlar. Derneğin kurucuları olarak bizler; bir grup küçük otel sahibi ve işletmecisi,  ortak sorunların çözümünü, daha da önemlisi fırsatların ve potansiyelerin, hem sektörümüz ve hem de ülkemiz açısından doğru bir şekilde yönetilmesini,  birlikte  organize olmakta ve birlikte hareket etmekte görüyoruz. Bu derneği kurarken son derece katılımcı ve demokratik olmaya çalıştık.  Sektörde emek veren, konuyla ilgili olan birçok kişiden görüş aldık. Bununla da yetinmeyip yüksek katılımlı bir ortak akıl toplantısı yaptık. Oradan çıkan sonuçları Yönetim Kurulu olarak değerlendirerek Derneğimizin  “ Yol Haritasını” çıkardık.  Bunu ana hatlarıyla sizlerle paylaşıyor ve bu derneğin tüm yaşam evrelerinde aynı katılımcılığın ve çok sesliliğin devam ettirileceğini taahhüt ediyoruz.

KÜÇÜK OTELLER DERNEĞİ AMACI
1.Türkiye’deki “Küçük Otel” algısını ortaya çıkarmak, bu algıyı güçlendirmek ve  Türkiye’nin turizm pazarlamasında  güçlü bir şekilde yer almasını sağlamak.
2.Yurt içi ve Yurt dışı sivil toplum örgütleri ile Küçük Oteller lehine işbirlikleri geliştirmek.
3.Küçük Otellere satış ve pazarlama desteği  vermek.
4.Yurtiçi ve yurtdışı turizm fuarlarına katılmak.
5.İlgili Kamu kurumları ile iletişimin yönetilmesi.
6.Hukuki konular, yatırımlar ve  teknoloji  konularında destek vermek  ve danışmanlık yapmak.
7.Lobi çalışmaları yapmak .
8.Küçük otelciliğe uygun  insan kaynağına  ulaşım desteği sağlamak.
9.Personel eğitimlerinde destek vermek.
10.Otel standartlarını yükseltmede akademik ve teknik anlamda destek sağlamak.
11.Küçük Oteller arasında  işbirliğini geliştirmeye  ve güçlendirmeye ortam sağlamak.
12.Bölgesel  olarak Küçük Otellerin örgütlenmesini sağlamak.
13.Küçük otellere özgü “kalite Standartları” oluşturmak ve sertifikasyon programı uygulamak.
14.Satın alma platformu oluşturmak ve maliyet yönetimine katkı sağlamak.
15.Dünya ve Türkiye turizmindeki gelişmelerden üyeleri haberdar etmek.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder