18 Haziran 2015 Perşembe

Başakşehir Belediyesi’nin teknolojik altyapısını, Uyumsoft inşa etti

Uyumsoft, Başakşehir Belediyesi’nin teknolojik altyapısını kurdu
Başakşehir Belediyesi, ‘İş Sürekliliği Odaklı Yazılım ve Donanım Bakım Hizmeti Yönetimi’nde, yazılım ve danışmanlıkta ülkemizin lider firmalarından Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ’yi seçti.Başakşehir Belediye’sindeki tüm iş süreçlerinin analiz edilerek, yeniden gözden geçirilmesinin ardından; belediyenin tüm birimlerine yönelik bir ‘Yönetim Modeli’ oluşturan Uyumsoft, bu model çerçevesinde Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde ‘İş Sürekliliği Odaklı Yazılım ve Donanım Bakım Hizmeti Yönetimi’ projesini hayata geçirdi.


Başlangıçta, sadece Sunucu, Veritabanı, Ağ ve Santral’den oluşan 4 ana unsur içeren proje, bugüne gelindiğinde; A0/A3/A4 boyutlu Arşiv Tarayıcıları, Otopark Otomasyonu, Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS), Güvenlik Kameraları, Bilgi Güvenliği Yönetimi ve Bilgi Güvenliği Sızma Testleri gibi ilavelerle, 10 farklı unsuru ihtiva eden ve yaklaşık 10 farklı iş ortağının katılımını ön gören bir yapıya dönüştürüldü.

Başakşehir Belediyesi, verimliliğini arttırdı
‘İş Sürekliliği Odaklı Yazılım ve Donanım Bakım Hizmeti Yönetimi’ projesinde, 2012 Mayıs ayından itibaren Uyumsoft AŞ ile yoluna devam eden Başakşehir Belediyesi; her yıl yenilenerek günümüze kadar gelen proje ile verimliliğini artırıyor.

Uyumsoft’un geliştirmiş olduğu yeni bir iş modeli olan İş Sürekliliği Odaklı Yazılım ve Donanım Bakım Yönetimi modelinin, Başakşehir Belediyesine sağladığı avantajları ise şöyle sıralayabiliriz:
1-Belediye BİM elemanlarının kendi işine odaklanması
2-Bilişim sistemi bakımının tek merkezden yönetilmesi
3-Belediyenin Bilişim Sistemi bakımları için personel istihdamına gerek duymaması
4-Bilişim Sistemi bakımlarının profesyonel kadrolar tarafından yürütülmesinin sağlanması
5-Bilişim Sistemi bakımlarını yürüten profesyonel kadrolar arasında eş güdümün sağlanarak iş sürekliliğinin tesis edilmesi

Aynı zamanda, dünyada sayılı ülkede bulunan ve Türkiye’de de bir ilk olan Living Lab (Teknoloji ve İnovasyon Merkezi) modelini, Türkiye’de ilk uygulayan belediye olma özelliğine de taşıyan Başakşehir Belediyesi, başarılı bilişim projelerine imza atmaya devam etmektedir.

‘İş Sürekliliği Odaklı Yazılım ve Donanım Bakım Hizmeti Yönetimi’ hakkında:

Yurdumuzda faaliyet gösteren işletmelerin, bilişim sistemleriyle ilgili olarak yaşadıkları problemlerin en önemli nedenlerinden birisi, iş sürekliliğinin sağlanamamasıdır. Bilişim sistemlerinde plan dışı gerçekleşen bazı kesintiler nedeniyle işletmeler; hem iş, hem zaman, hem mali kaynak, hem de itibar kaybına uğrama riskleriyle karşı karşıya kalabilmektedir.

İş sürekliliği, ISO 22301 standardında “bir organizasyonun ürün ve servislerini kesinti olayı sonrasında kabul edilebilir seviyede sürdürebilme kapasitesidir” şeklinde tanımlanmaktadır. İş Sürekliliği Yönetim Sistemi ise, ISO 22301 standardında “Bir kuruluşa yönelik potansiyel tehditleri ve gerçekleşmeleri durumunda bu tehditlerin iş operasyonlarına etkilerini tanımlayan ve kuruluşun ana paydaşlarının çıkarlarını, itibarını, marka ve değer yaratma faaliyetlerini korumaya yönelik bir müdahale kapasitesine sahip olacak kurumsal bir direnç inşa etmenin ana çerçevesini oluşturan bütünsel yönetim süreci” şeklinde açıklanmaktadır.

Temel amacı; işletmenin olağanüstü bir durum karşısında gerekecek müdahale kapasitesini oluşturmak olan ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi; çalışanları, iş süreçlerini ve bilgi teknolojileri dahil olmak üzere tüm teknoloji sistemlerini kapsamaktadır.

Uyumsoft İş Sürekliliği Odaklı Yazılım ve Donanım Bakım Yönetimi
Ana bölümleri; Organizasyon İçeriği, Liderlik, Planlama, Destek, Operasyon, Performans Değerlendirme ve İyileştirme olan İş Sürekliliği Yönetim Sistemi kalite belgesine de sahip olan Uyumsoft AŞ’nin, geliştirmiş olduğu yeni bir iş modeli olan İş Sürekliliği Odaklı Yazılım ve Donanım Bakım Yönetimi projesinin amacı; bir işletmenin mevcut bilişim sistemi bünyesinde yer alan yazılım ve donanımlara ait; Sunucu Bakım Hizmetleri Desteği, Ağ Bakım Hizmetleri Desteği, Sistem Odası Bakım Hizmetleri Desteği, Veritabanı Bakım Hizmetleri Desteği, Santral Sistemleri Bakım Hizmetleri Desteği, Güvenlik Kamera Sistemleri Bakım Hizmetleri Desteği, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Hizmetleri Desteği, Bilgi Güvenliği Dış Ve İç Sızma Testi Hizmetleri Desteği, Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS) Bakım Hizmetleri Desteği, Arşiv Tarayıcıları Bakım Hizmetleri Desteği ve Otopark Otomasyon  Sistemleri Bakım Hizmetleri Desteğinin sağlanmasından oluşmaktadır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder