27 Kasım 2013 Çarşamba

BEYOĞLU’NDA HER TÜRLÜ ENGELSİZ,SORUNSUZ YÜKSEK DÜZEYLİ BİR YAŞAM VAAD EDİYORUZ

FELSEFEMİZ ÖNCE İNSANA SAYGI

Her türlü kamu yönetiminde esas aktör insandır. İnsan yoksa kamu yoktur, yönetimi de yoktur. Bu nedenle temel yönetim felsefemiz önce insan kaynaklı ve özel yaşama saygıdan ibaretle başlayacaktır. İnsanların yaşama alanlarının korunup kollanması, tanıdıkları bildikleri mahallelerinde yaşamlarını devam ettirmelerini, bu esnada yaşam kalitelerini arttırmalarını sağlayacak her türlü engelsiz, sorunsuz yüksek düzeyli bir yaşam sürdürmelerini sağlamakla mükellef olacağız. Bütün yönetim felsefemiz bu doğrular üzerine inşa edilecektir. Sosyal demokrasiye ve dolayısıyla sosyal adalete olan tam inancımız sayesinde Beyoğlu nu bir yaşam cazibe merkezi haline getirmekten çekinmeyeceğiz.Kentler mimarlar tarafından değil, içinde yaşayan insanlar tarafından inşa edilir, var edilir. İnsanların yaşam biçimleri, gelenek ve görenekleri, ananeleri ve her türlü inanışları, siyasi fikirleri ve de bakış açıları, o kentin mimarisini de belirlemede etkendir. Önce binaları inşa edip, sonra insanları sizin istediğiniz biçimde yaşamalarına mecbur tutamazsınız. Bu tutmaz. Zira uydu kentlerden şehir merkezlerine dönüşlerin başlaması da bu yüzdendir.

BOYUNA DEĞİL, ENİNE KENTSEL DÖNÜŞÜM AYNI MAHALLE, AYNI KOMŞU
Çarpık kentleşmeden kurtuluş ancak yerinde kentsel dönüşümlerle mümkün olabilir. İnsanların yerlerini değiştirmeden aynı mahallede aynı komşusuyla devam edecek bir yaşamla organize edilecek bir kentsel dönüşüm planı ancak başarılı olabilir. Dikine bir yaşam alanı yaratılarak, mahalle ve komşusundan çok uzaklarda planlanan kentler, kentsel dönüşüm değil, ancak kentsel taşınma olabilir. Kentsel dönüşümün esası aynı mahallede aynı komşuyla yaşamın devamı şeklinde olmalıdır.

BEYOĞLU CENTRAL
Kozmopolit yapısıyla Beyoğlu, Türkiye’nin küçük bir örneği gibi görülebilir. Her ilden, her dilden, her kültürden, her dinden kısacası bir toplum mozaiği diyeceğimiz bir yapıya sahiptir. Önce insan odaklı kamu yönetimi, böylesi bir yapıyı kesinlikle göz önüne almalı ve bu yapı ile ilgili sosyal yaşam projeleri üretmelidir. Beyoğlu Central bu yapının yaşaması ile ilgili önemli bir çalışmadır. Beyoğlu sakinlerinin kendilerini ifade edebilecekleri, farklı kültür, inanış ve ideolojilerini paylaşabilecekleri, ortak çalışmalar yapabilecekleri, kendilerini tanıtabilecekleri ve diğer yaşayanlarla ortak yaşam biçimi oluşturabilecekleri bir merkezdir. İnsanlar bu merkezde sinema, tiyatro, kütüphane, kafeteryalar, bilişim vb gibi olanaklardan faydalanıp vakit geçirecekleri, çocukları için kreş, yaşlıları için yaşlı bakım servislerinden yararlanabilecekleri, yani yaşlısı genci, çocuğu bir arada bahsedilen paylaşımlarını yapabileceği bir merkez olacaktır. Bu merkez sayesinde ilçe halkının birbirlerine olan önyargıları tamamen ortadan kaldırılması, sosyal ve psikolojik hizmetlerin de verilmesi söz konusudur. Kısacası insana saygılı, barış huzur dolu bir Beyoğlu’nun temellerinin atılması olacaktır.

EV HANIMLARINA ÜNİVERSİTELERDE MESLEK EĞİTİMİ, İŞ GARANTİSİ, BEYOĞLU’NDA %0 İŞSİZLİK
Beyoğlu’nda işsizlik %3.8 seviyelerindedir. Bu yüzde resmidir. Belki kategoriye girmeyenlerle bu yüzde artabilir. Fakat aynı zamanda Beyoğlu, istihdam yaratabilen bir ilçedir. İstihdamı yüksektir. Bu durumda Beyoğlu’nda işsiz kalmak demek, bazı şeylerin dikkate alınmaması demektir  Ancak işsiz kalmanın nedenlerinin başında da kalifiye iş gücüne sahip olamamak geliyor. Behsetmiş olduğum %3.8 işsizliğin büyük çoğunluğunu da ev hanımları oluşturmaktadır. İşsiz kalmalarının başında eğitim eksikliği ve mesleklerinin olmaması gelmektedir. Çevre üniversitelerle anlaşıp, üniversiteler bünyesinde meslek kursları düzenlenecek ve kursiyerlere üniversite kurs sertifika verilecektir. Bu programa katılmak için ilkokul mezunu olmak yeterlidir. Sertifikasını alan her ev hanımına da iş bulunacaktır. Çünkü Beyoğlu, turizm sektörünün hızlı geliştiği ve eleman açığı olan bir ilçedir. Meslek eğitimleri de bu paralelde Turizm İstihdamına uygun konularda olmalıdır. Kat hizmetleri, mutfak hizmetleri ve servis hizmetleri gibi eğitimler, bu açığı da kapatacaktır. Hatta yakın gelecekte Beyoğlu, kalifiye eleman ihraç edebilen bir konuma ulaşacaktır.

YAŞLILARA GÜNDÜZ BAKIMEVİ, HER MAHALLEYE KREŞ
Yaşlı bakımı günümüzde bilgi, beceri gerektiren ağır yükümlülükleri olan sosyal bir yaradır. Bu konuda ciddi bir kamu çalışması yoktur. Var olanlarının da durumu ve şartları ortadadır. Hepsi yatılı çalışmakta ve sosyal yaşam alanları sınırlandırılmıştır. Beyoğlu’nda açılacak “Gündüz Yaşlı Bakımevleri” kanayan bu yaralara derman olacaktır. Çalışan ve evinde yaşlısı olan her aileye verilecek olan bu hizmet, mesai saati başlamadan önce bakım görevlilerinin evlerden alacakları yaşlı vatandaşlarımız her gün (veya istenilen günlerde) bu merkeze getirilecek, her türlü günlük bakımları ile sosyal ihtiyaçları karşılanacak,  gıdaları, ,ilaçları vb gibi yardımları burada kalifiye eleman, doktor ve sosyolog lar tarafından gözetilecektir. Akşam mesai bitiminde de ailelerine yine görevliler tarafından teslim edilecektir.Bu paralelde her mahalleye bir kreş yapılacak ve çalışanların çocukları her türlü gidiş-gelişleri dahil olmak üzere günlük yaşamları ve eğitimleri bu merkezlerde yapılacak ve kesintisiz eğitimleri devam edecektir.“GÜNDÜZ YAŞLI BAKIMEVİ” ve “KREŞ” hizmetleri için Beyoğlu halkı hiçbir ücret ödemeyecektir. Tüm giderler belediye bütçesinden ve sponsorlarla sağlanacaktır.

HER ÖĞRENCİYE ÜNİVERSİTE BURSU, YURT TEMİNİ
Üniversite çağına gelmiş, belli bir puanı tutturmuş ve üniversiteye girmeye hak kazanan her öğrencimize, okuluna bağlı olarak minimum %50 den başlamak üzere üniversite bursları temin edilecektir. Yüksek puan alan  gençlerimize %100 burslar temin edilerek tahsil hayatlarını tamamlamaları sağlanacaktır. Okumaya azimli gençlerimizi bu paralelde okutacak, topluma faydalı birer birey olmalarını sağlayacağız.
İstanbul dışı eğitimlerde burs almaya hak kazanmış öğrencilerimize yurt konaklaması ile ilgili özen gösterilecek ve yardım yapılacaktır.

MUHTARLARA MAAŞ
Muhtarlar, en küçük kamu yöneticileridir. Ancak diğer kamu yönetimlerine göre bazı farklılıkları vardır. Bir anlamda özerk de sayılabilirler. Ancak bu özerklik son zamanlarda muhtarların aleyhlerine dönmüş ve gelirlerinde daralmalar olmuştur. İkametgah, nüfus sureti vb gelirleri, bürokrasideki değişikliklerle birlikte kesilmiştir. Bu suretle muhtarlarımızın tamamına her ay asgari masraflarını karşılayabilecek ölçüde (sgk primleri, kira, günlükdiğer giderler vb) her ay yardım yapılacaktır. Bununla ilgili belediye bütçesinden ayrılan paylar muhtarlarımıza yönelik kullanılacaktır.
Tüm bu bahsedilen projelerin amacı günlük yaşam standartlarını yükseltmektir. Önce İnsan dır. Diğer belediye hizmetleri zaten yapılması gereken hizmetlerdir. Yol, su, elektrik, park-bahçe vb hizmetler proje değildir.
Önce insan diyorum. Seçimlerin millete - memlekete hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Serhad USLAN
Beyoğlu Bld. Bşk. A.Adayı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder