14 Kasım 2013 Perşembe

Global Yatırım Holding 2013 Yılı Dokuz Aylık Konsolide Cirosunu 182,8mnTL, Konsolide FAVÖK’ü 97,1mnTL Olarak Açıkladı

Global Yatırım Holding (GYH ya da Grup), 2013 yılının ilk dokuz ayında geçen yılın aynı döneminde açıkladığı 124mnTL’ye kıyasla %47’lik artışla 182,8mnTL gelire ulaşmıştır.

GYH, 2013 yılının ilk dokuz ayına ait finansal sonuçlarını açıkladı.  Yapılan açıklamada konsolide cironun bir önceki yılın aynı dönemine göre %47 artarak, 124mnTL’den 182,8mnTL’ye yükseldiği belirtildi.  2013 yılının ilk dokuz ayında Grup’un faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde büyüme gerçekleştiği vurgulanırken, konsolide ciroya ağırlıklı olarak Liman ve Enerji yatırımlarının gelirlerinin katkı sağladığı ifade edildi.

Ayrıca, GYH, 2013 yılının ilk dokuz ayında Amortisman, Faiz ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) tutarının, varlık alımı sonucu oluşan 54,5mnTL şerefiye geliri de dahil, 97,1mnTL olarak gerçekleştiği belirtildi.  2012 yılının aynı döneminde bu tutarın, varlık satışından elde edilen 150,2mnTL gelir de dahil olmak üzere 181,5mnTL olduğu kaydedildi.

Grup’un faaliyetleri içinde önemli bir yer tutan liman işletmelerine ait gelirlerin 2013 yılının ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında %18 oranında bir artış göstererek 107,4mnTL'ye ulaştığı açıklandı.  Ticari liman faaliyetlerinin, özellikle Antalya Limanı’nın güçlü operasyonel performansının artışta etkili olduğu belirtildi.  Liman bölümünün (tek seferlik proje giderlerinden arındırılmış) normalleştirilmiş FAVÖK tutarının 2013 yılının dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %18 artış göstererek 58,8mnTL’den 69,3mnTL’ye yükseldiği ifade edildi.

Enerji segmentinin sıkıştırılmış doğal gaz ve feldspat satışlarından oluşan 2013 dokuz aylık gelirleri 41.4mnTL olarak açıklandı.  Bölümün FAVÖK’ü 2012 yılının aynı döneminde kaydedilen -9,6mnTL FAVÖK’e kıyasla 2013 yılının ilk dokuz ayında 51,5mnTL olarak gerçekleşti.  Segmentin 2013 yılı FAVÖK’ü, Haziran ayında gerçekleşen varlık alımı sonucu oluşan 54,5mnTL tutarındaki negatif şerefiyeyi de içermektedir.

Son olarak, GYH 2013 yılının üçüncü çeyreğinde 16mnTL net zarar açıkladı.  Bu zararın ana nedenlerinin Grup’un uzun vadeli kredilerinden kaynaklanan 28,9mnTL tutarındaki döviz kuru farkı ve varlık alımı sonucu oluşan 39,0mnTL tutarındaki amortisman/itfa payı giderleri olduğu belirtildi.  Ayrıca, 2013 yılındaki temettü dağıtımı sonucu ertelenen vergi giderleri 11,2mnTL’ye yükseldi.

GYH Mali İşler Grup Başkanı Kerem Eser, mevcut limanlardaki çift haneli büyüme ve yeni liman alımları göz önüne alındığında, yönetim olarak Grup'un nakit performansından memnun olduklarını belirtti.  Sn. Eser 2013 yılının üçüncü çeyreğinde Grup’un tüm iş kollarının pozitif nakit akışı yarattığını ifade etti.  Son olarak, Eser, Grup olarak karlılığa ve enerji, madencilik ve gayrimenkul yatırımlarında sürdürülebilir nakit temettüye odaklanmaya devam edeceklerini vurguladı.
www.globalyatirim.com.tr

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder